პროგრამები

პროფესიული

შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

ბაკალავრიატი

სამართალი სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება
ციფრული მედია და კომუნიკაცია ციფრული მედია და კომუნიკაცია
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
პოლიტიკური მეცნიერებები პოლიტიკური მეცნიერებები
ეკონომიკა ეკონომიკა
ფსიქოლოგია ფსიქოლოგია
სოციოლოგია სოციოლოგია
სოციალური მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები

მაგისტრატურა

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ურთიერთობები საზოგადოებრივი ურთიერთობები
მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი
მედია ინჟინერია მედია ინჟინერია
საჯარო მმართველობა საჯარო მმართველობა
საჯარო პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკა
ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი თვითმმართველობა
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
გამოყენებითი ფსიქოლოგია გამოყენებითი ფსიქოლოგია

დოქტორანტურა

სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში

სასერტიფიკატო პროგრამები

საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში
მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
პერსონალის მართვის ფსიქოლოგია პერსონალის მართვის ფსიქოლოგია
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადმინისტრირება ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადმინისტრირება
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
გაყიდვების მენეჯმენტი გაყიდვების მენეჯმენტი
ოფისის მენეჯმენტი ოფისის მენეჯმენტი
ინტერპერსონალური ურთიერთობები ინტერპერსონალური ურთიერთობები
კომუნიკაციის ფსიქოლოგია კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებათა მართვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებათა მართვა
რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფსიქოლოგიური კონსულტირება ფსიქოლოგიური კონსულტირება
არავერბალური კომუნიკაცია არავერბალური კომუნიკაცია
სტრესის მენეჯმენტი სტრესის მენეჯმენტი
ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა
ბიზნეს სამართალი ბიზნეს სამართალი
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში
ბიზნეს ქოუჩინგი ბიზნეს ქოუჩინგი
International Summer School : Geopolitics International Summer School : Geopolitics
Business English Business English
სამშენებლო სამართალი სამშენებლო სამართალი
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
მომავალი ბიზნესმენი მომავალი ბიზნესმენი
მომავალი საჯარო მოხელე მომავალი საჯარო მოხელე
მომავალი ექიმი მომავალი ექიმი
მომავალი იურისტი მომავალი იურისტი
მომავალი პიარ მენეჯერი მომავალი პიარ მენეჯერი
თბილისის სერტიფიცირებული გიდი თბილისის სერტიფიცირებული გიდი
International Summer School International Summer School