პროგრამები

პროფესიული

შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

ბაკალავრიატი

სამართალი სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება
ციფრული მედია და კომუნიკაცია ციფრული მედია და კომუნიკაცია
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
პოლიტიკის მეცნიერებები პოლიტიკის მეცნიერებები
ეკონომიკა ეკონომიკა
ფსიქოლოგია ფსიქოლოგია
სოციოლოგია სოციოლოგია
სოციალური მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები

მაგისტრატურა

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ურთიერთობები საზოგადოებრივი ურთიერთობები
მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი
პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა
საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა
საჯარო პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკა
ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი თვითმმართველობა
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
გამოყენებითი ფსიქოლოგია გამოყენებითი ფსიქოლოგია
გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთობლივი პროგრამა გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთობლივი პროგრამა

დოქტორანტურა

საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამა საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამა
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა

სასერტიფიკატო პროგრამები

მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
International Summer School International Summer School
კლინიკის მენეჯმენტი კლინიკის მენეჯმენტი
სტრატეგიული კომუნიკაცია სტრატეგიული კომუნიკაცია
აღზრდის ფსიქოლოგია აღზრდის ფსიქოლოგია
ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა
სპორტის მენეჯმენტი სპორტის მენეჯმენტი

გაცვლითი პროგრამები

BSP Business & Law School BSP Business & Law School
Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences
Hochschule Mainz – University of Applied Sciences Hochschule Mainz – University of Applied Sciences
Northern Arizona University Northern Arizona University
University of National and World Economy University of National and World Economy
Varna University of Economics Varna University of Economics
UC Leuven Limburg UC Leuven Limburg
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Berlin School of Economics and Law Berlin School of Economics and Law
leipzig University of Applied Sciences leipzig University of Applied Sciences
Darmstadt University of Applied Sciences Darmstadt University of Applied Sciences
University of Santiago de Compostela University of Santiago de Compostela
University of Barcelona University of Barcelona
University of Cagliari University of Cagliari
University of Perugia University of Perugia
University of Catania University of Catania
Vidzeme University of Applied Sciences Vidzeme University of Applied Sciences
The Hague University of Applied Sciences The Hague University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Fontys University of Applied Sciences Fontys University of Applied Sciences
Lille Catholic University Lille Catholic University
EDHEC Business School EDHEC Business School
Amiens School of Business Amiens School of Business
University of Clermont Auvergne University of Clermont Auvergne
University of Economics in Bratislava University of Economics in Bratislava
Prague University of Economics and Business Prague University of Economics and Business
Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice
Masaryk University Masaryk University
University of Rijeka University of Rijeka
University of Wrocław University of Wrocław
University of Dąbrowa Górnicza University of Dąbrowa Górnicza
Warsaw School of Economics Warsaw School of Economics
University of Porto University of Porto
Budapest Metropolitan University Budapest Metropolitan University
მონდრაგონის უნივერსიტეტი მონდრაგონის უნივერსიტეტი
University of Passau University of Passau
NBS Northern Business School NBS Northern Business School
Institut Mines-Télécom Business School Institut Mines-Télécom Business School
University of Florence University of Florence
Sapienza University of Rome Sapienza University of Rome
University of Ostrava University of Ostrava
Cyprus Institute of Marketing Cyprus Institute of Marketing
M. Narikbayev KAZGUU University M. Narikbayev KAZGUU University

პარტნიორები

Cyprus Institute of Marketing Cyprus Institute of Marketing
BSP Business & Law School BSP Business & Law School
Sapienza University of Rome Sapienza University of Rome
Università degli Studi di Napoli Federico II Università degli Studi di Napoli Federico II
Universidad del Atlántico Medio Universidad del Atlántico Medio
University of Granada University of Granada
Windesheim University of Applied Sciences Windesheim University of Applied Sciences
University of Coimbra University of Coimbra
University of Ostrava University of Ostrava
M. Narikbayev KAZGUU University M. Narikbayev KAZGUU University
Université Paris 8 Université Paris 8
Paris Est Créteil University Paris Est Créteil University
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences
Hochschule Mainz – University of Applied Sciences Hochschule Mainz – University of Applied Sciences
University of Georgia University of Georgia
George Mason University George Mason University
Troy University Troy University
University of Wyoming University of Wyoming
Kennesaw State University Kennesaw State University
Northern Arizona University Northern Arizona University
University of Salzburg University of Salzburg
Burgas Free University Burgas Free University
University of National and World Economy University of National and World Economy
Varna University of Economics Varna University of Economics
AP University College Antwerp AP University College Antwerp
UC Leuven Limburg UC Leuven Limburg
University of Hamburg University of Hamburg
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Berlin School of Economics and Law Berlin School of Economics and Law
leipzig University of Applied Sciences leipzig University of Applied Sciences
Darmstadt University of Applied Sciences Darmstadt University of Applied Sciences
NBS Northern Business School NBS Northern Business School
University of Santiago de Compostela University of Santiago de Compostela
University of Cordoba University of Cordoba
University of Vigo University of Vigo
Universidad Católica San Antonio de Murcia Universidad Católica San Antonio de Murcia
University of Barcelona University of Barcelona
University of Tartu University of Tartu
Tallinn University Tallinn University
University of Cagliari University of Cagliari
University of Perugia University of Perugia
University of Catania University of Catania
University of Rome Tor Vergata University of Rome Tor Vergata
BA School of Business and Finance BA School of Business and Finance
Vidzeme University of Applied Sciences Vidzeme University of Applied Sciences
RISEBA University of Applied Sciences RISEBA University of Applied Sciences
Riga Technical University Riga Technical University
Kazimieras Simonavičius University Kazimieras Simonavičius University
Vytautas Magnus University Vytautas Magnus University
Radboud University Radboud University
Maastricht School of Management Maastricht School of Management
The Hague University of Applied Sciences The Hague University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Fontys University of Applied Sciences Fontys University of Applied Sciences
NLA University College NLA University College
University of Wrocław University of Wrocław
Jagiellonian University Jagiellonian University
University of Dąbrowa Górnicza University of Dąbrowa Górnicza
Warsaw School of Economics Warsaw School of Economics
The University College of Enterprise and Administration The University College of Enterprise and Administration
University of Porto University of Porto
National University of Political Studies and Public Administration National University of Political Studies and Public Administration
International Hellenic University International Hellenic University
Lille Catholic University Lille Catholic University
EDHEC Business School EDHEC Business School
Amiens School of Business Amiens School of Business
University of Clermont Auvergne University of Clermont Auvergne
Institut Mines-Télécom Business School Institut Mines-Télécom Business School
University of Economics in Bratislava University of Economics in Bratislava
GEA College GEA College
University Business Academy in Novi Sad University Business Academy in Novi Sad
Eötvös Loránd University Eötvös Loránd University
Budapest Metropolitan University Budapest Metropolitan University
Szent István University Szent István University
University of Pécs University of Pécs
Haaga-Helia University of Applied Sciences Haaga-Helia University of Applied Sciences
University of Gothenburg University of Gothenburg
Masaryk University Masaryk University
Prague University of Economics and Business Prague University of Economics and Business
Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice
College of Applied Sciences“lavoslav Ružička College of Applied Sciences“lavoslav Ružička
University of Rijeka University of Rijeka
მონდრაგონის უნივერსიტეტი მონდრაგონის უნივერსიტეტი
University of Passau University of Passau
Technical University of Varna Technical University of Varna
Varna Free University Varna Free University
Thomas More University of Applied Sciences Thomas More University of Applied Sciences
University of Florence University of Florence
European Humanities University European Humanities University
Utrecht University of Applied Sciences Utrecht University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Leiden University of Applied Sciences Leiden
Romanian–American University Romanian–American University
Politehnica University of Timisoara Politehnica University of Timisoara
ISEN ISEN
Marwadi University Marwadi University

Erasmus +

Dugeor Dugeor
University of Economics in Bratislava University of Economics in Bratislava
AP University College Antwerp AP University College Antwerp
Haaga-Helia University of Applied Sciences Haaga-Helia University of Applied Sciences
Radboud University Radboud University
NLA University College NLA University College
University of Tartu University of Tartu
Warsaw School of Economics Warsaw School of Economics
University of Santiago de Compostela University of Santiago de Compostela
University of Cagliari University of Cagliari
College of Applied Sciences“lavoslav Ružička College of Applied Sciences“lavoslav Ružička
National University of Political Studies and Public Administration National University of Political Studies and Public Administration
University of Salzburg University of Salzburg
The Hague University of Applied Sciences The Hague University of Applied Sciences
Tallinn University Tallinn University
University of Rijeka University of Rijeka
University of Gothenburg University of Gothenburg
BA School of Business and Finance BA School of Business and Finance
The University College of Enterprise and Administration The University College of Enterprise and Administration
University of Cordoba University of Cordoba
University of Clermont Auvergne University of Clermont Auvergne
Lille Catholic University Lille Catholic University
University of Pécs University of Pécs
Eötvös Loránd University Eötvös Loránd University
Szent István University Szent István University
Masaryk University Masaryk University
University of Rome Tor Vergata University of Rome Tor Vergata
University of Vigo University of Vigo
Universidad Católica San Antonio de Murcia Universidad Católica San Antonio de Murcia
University of Wrocław University of Wrocław
University of Hamburg University of Hamburg
Windesheim University of Applied Sciences Windesheim University of Applied Sciences
Utrecht University of Applied Sciences Utrecht University of Applied Sciences
Darmstadt University of Applied Sciences Darmstadt University of Applied Sciences
Berlin School of Economics and Law Berlin School of Economics and Law
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Cyprus Institute of Marketing Cyprus Institute of Marketing
Università degli Studi di Napoli Federico II Università degli Studi di Napoli Federico II
Budapest Metropolitan University Budapest Metropolitan University
European Humanities University European Humanities University
Université Paris 8 Université Paris 8
Paris Est Créteil University Paris Est Créteil University
University of Coimbra University of Coimbra
Politehnica University of Timisoara Politehnica University of Timisoara
Romanian–American University Romanian–American University
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Universidad del Atlántico Medio Universidad del Atlántico Medio
University of Granada University of Granada