პროგრამები

პროფესიული

შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

ბაკალავრიატი

სამართალი სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება
ციფრული მედია და კომუნიკაცია ციფრული მედია და კომუნიკაცია
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
პოლიტიკური მეცნიერებები პოლიტიკური მეცნიერებები
ეკონომიკა ეკონომიკა
ფსიქოლოგია ფსიქოლოგია
სოციოლოგია სოციოლოგია
სოციალური მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები

მაგისტრატურა

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ურთიერთობები საზოგადოებრივი ურთიერთობები
მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი
მედია ინჟინერია მედია ინჟინერია
საჯარო მმართველობა საჯარო მმართველობა
საჯარო პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკა
ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი თვითმმართველობა
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
გამოყენებითი ფსიქოლოგია გამოყენებითი ფსიქოლოგია

დოქტორანტურა

სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში

სასერტიფიკატო პროგრამები

საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში
აგრო-ბიზნეს მენეჯმენტი აგრო-ბიზნეს მენეჯმენტი
აგრო-მარკეტინგი აგრო-მარკეტინგი
აგროეკოლოგია აგროეკოლოგია
მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
პერსონალის მართვის ფსიქოლოგია პერსონალის მართვის ფსიქოლოგია
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადმინისტრირება ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადმინისტრირება
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
გაყიდვების მენეჯმენტი გაყიდვების მენეჯმენტი
ოფისის მენეჯმენტი ოფისის მენეჯმენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფსიქოლოგიური კონსულტირება ფსიქოლოგიური კონსულტირება
არავერბალური კომუნიკაცია არავერბალური კომუნიკაცია
სტრესის მენეჯმენტი სტრესის მენეჯმენტი
ბიზნეს სამართალი ბიზნეს სამართალი
ბიზნეს ქოუჩინგი ბიზნეს ქოუჩინგი
Business English Business English
კონფლიქტების მართვა: სამხრეთ კავკასიის სიტუაციური ანალიზი კონფლიქტების მართვა: სამხრეთ კავკასიის სიტუაციური ანალიზი
სამშენებლო სამართალი სამშენებლო სამართალი
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
მომავალი ბიზნესმენი მომავალი ბიზნესმენი
მომავალი საჯარო მოხელე მომავალი საჯარო მოხელე
მომავალი ექიმი მომავალი ექიმი
მომავალი იურისტი მომავალი იურისტი
მომავალი პიარ მენეჯერი მომავალი პიარ მენეჯერი
თბილისის სერტიფიცირებული გიდი თბილისის სერტიფიცირებული გიდი
International Summer School International Summer School
კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები
ადამიანური რესურსების მართვა (ქუთაისი) ადამიანური რესურსების მართვა (ქუთაისი)
საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კვლევების საუნივერსიტეტო პროგრამა საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კვლევების საუნივერსიტეტო პროგრამა
URBAN AGENDA URBAN AGENDA