კონტაქტი

ჟურნალისტიკის სკოლა

მარი ბროსეს ქ. N2, 0108, თბილისი, საქართველო

მმართველობის სკოლა

იეთიმ გურჯის ქ. N9, 0105, თბილისი, საქართველო

სამართლის და პოლიტიკის სკოლა

გურამ ფანჯიკიძის ქ. N1 / პეკინის გამზ. N42ა, 0160, თბილისი, საქართველო

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

გორგასლის ქ. N101, 0114, თბილისი, საქართველო

სოფლის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი

გურამ ფანჯიკიძის ქ. N1 / პეკინის გამზ. N42ა, 0160, თბილისი, საქართველო; გორგასლის ქ. N101, 0114, თბილისი, საქართველო