კონტაქტი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

გორგასალის ქუჩა #101, თბილისი, საქართველო

სამართლის სკოლა

მარი ბროსეს 1, თბილისი, 0108

ადმინისტრაცია

იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

მმართველობის სკოლა

იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო

ჟურნალისტიკის სკოლა

მარი ბროსეს 2, თბილისი, 0108