ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი ყველა პროგრამა

სამართალი სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება
ციფრული მედია და კომუნიკაცია ციფრული მედია და კომუნიკაცია
ვიზუალური კომუნიკაცია  (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი) ვიზუალური კომუნიკაცია (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი)
ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება
პოლიტიკის მეცნიერებები პოლიტიკის მეცნიერებები
ეკონომიკა ეკონომიკა
ფსიქოლოგია ფსიქოლოგია
სოციოლოგია სოციოლოგია
სოციალური მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები