University of Perugia

University of Perugia

პერუჯას უნივერსიტეტი დაარსდა 1308 წელს.  იგი ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტია იტალიაში და ერთ-ერთი ყველაზე აკრედიტირებული, რომელიც სტუდენტებს სთავაზობს მრავალფეროვან კურსებს განათლების ყველა საფეხურზე. 

სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;