University of Hamburg

University of Hamburg 

ჰამბურგის უნივერსიტეტი დაარსდა 1919 წელს და იგი ჩრდილოეთ გერმანიის უმსხვილესი უნივერსიტეტია.

სხვადასხვა დროს ჰამბურგის უნივერსიტეტში სწავლობდა და მოღვაწეობდა ნობელის პრემიის 6 ლაურეატი. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;

გარდა ამისა, 2020 წლიდან GIPA-სა და ჰამბურგის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება ასევე „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

თანამშრომლობის მიმართულებები: საჯარო მმართველობა, ჟურნალისტიკა;