სტრატეგიული კომუნიკაცია

Become Professional Strategic Communication Manager at GIPA

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი აცხადებს მიღებას საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობილ სასერტიფიკატო პროგრამაზე - სტრატეგიული კომუნიკაცია.

გთავაზობთ უნიკალურ პროფესიონალურ გარემოს და ინტენსიურ პროგრამას პრაქტიკოსი ლექტორებისაგან.

პროგრამის შინაარსი:

1.სტრატეგიული კომუნიკაციის მენეჯმენტი 

 • სტრატეგია - კამპანიის დაგეგმვა, ბიუჯეტირება და შეფასება, შიდა კომუნიკაცია, კრიზისის მართვა, სოციალური მედია კონტენტის სტრატეგია, კომუნიკაციის პროცესი და ფსიქოლოგია - social change

2.მარკეტინგის და ბრენდინგის საფუძვლები 

 • მარკეტინგული ხედვის ჩამოყალიბება
 • მარკეტინგის ძირითადი ფუნქციების გაცნობა და მათი პრაქტიკაში გამოყენება
 • ბრენდის შექმნის და მართვის პროცესის გაცნობა.

3.ამბის თხრობის ხელოვნება 

 • ამბის თხრობა თავდაჯერებულად
 • ამბის თხრობის ტექნიკები
 • რა არის და რა არ არის სთორითელინგი

4.კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ სისტემური წარმოდგენის ჩამოყალიბება
 • კომპანიის/ორგანიზაციის სტრატეგიის განსაზღვრისას სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის გაითვალისწინება და მისი ინტეგრირება სხვადასხვა აქტივობაში

5.ფანდრაიზინგი

 • დონორებთან ორგანიზაციული ურთიერთობების დაგეგმვა და მართვა, სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის ინსტრუმენტების SWOT, ROPES გამოყენება
 • საპროექტო განაცხადის და სასპონსორო წინადადების შედგენა

6.ციფრული მარკეტინგი 

 • ციფრული მარკეტინგის არხები, რეკლამების პრნციპები, SEO-ს საფუძვლები

7.რეკლამა და მედია დაგეგმარება

 • საკომუნიკაციო არხების დაგეგმვა, ბრენდის კომუნიკაცია
 • რადიო და პრესის რეიტინგი, მედია მონიტორინგი

8.მედიასთან ურთიერთობა 

 • მედიასთან კომუნიკაციის მეთოდების გაცნობა
 • პრესკონფერენციის, ბრიფინგის და ინტერვიუს მომზადების, ასევე პრესრელიზის წერის ტექნიკების დაუფლება. 

9.პრეზენტაციის ტექნიკა 

 • ეფექტური საჯარო გამოსვლის ტექნიკები
 • კარგი და ცუდი საჯარო გამოსვლა
 • ოვერპედი და ამბის თხრობა საჯარო გამოსვლის დროს

10.ღონისძიებათა მართვა 

 • სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ეფექტური დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება

11.ფინალური პროექტი 

 • სალექციო პროცესის დასრულების შემდეგ, მიღებული ცოდნის საფუძველზე, მსმენელები მუშაობენ ფინალურ, ინდივიდუალურ პროექტზე.

თინათინ სტამბოლიშვილი - მარკეტინგული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სადაზღვეო კომპანია „GPI ჰოლდინგი“.

ნინო კუპრაშვილი - მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ,,ზედაზენი".

ალექსანდრე გაბუნია - სტუდია Cinemani Films დამფუძნებელი, დოკუმენტალისტი

ნინო დანელია - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

თამთა ცინცაძე - ჟურნალისტთა და ტელეწამყვანთა დახელოვნების ტრენერი, სტუდია მაესტრო; ალექსანდრე ციცქიშვილი - არტ დირექტორი

თამარ ქაფიანიძე - საჯარო და კერძო ორგანიზაციების კომუნიკაციების მენეჯერი

მაკა ყუბუსიძე - აღმასრულებელი დირექტორი, კომპანია „Georgian Events“

ბუბა ცირეკიძე -  პროგრამების ხელმძღვანელი, კომპანია "HEKS EPER Caucasus"

გიორგი კენჭუაშვილი -  დამფუძნებელი, კომპანია "Maverik"

სწავლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სალექციო პროცესი). 

ლექციები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ, სამუშაო დღეებში - საღამოს 19:00-დან 22:00-მდე; შაბათობით – დღის პირველ ან მეორე ნახევარში.

სწავლების ენა: ქართული

საკითხავი მასალა: ქართულ და ინგლისურ ენაზე

პროგრამის ღირებულება: 2300 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

I ეტაპი – 1700 ლარი (სწავლის დაწყებიდან 1 კვირის განმავლობაში)

II ეტაპი – 600 ლარი (სწავლის დაწყების მეორე თვეს)

ფასდაკლების სისტემა

პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს. 

ინდივიდუალური ფასდაკლება:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს, მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

გადახდა:

გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ სტრატეგიული კომუნიკაციის მენეჯერის (SCM) სერტიფიკატი.

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა:

 • თითოეულ საგანში მინიმალური, დადებითი შეფასების მიღება;
 • ფინალური, ინდივიდუალური პროექტის მომზადება და წარდგენა.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის 28 თებერვალი.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

*სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა (B2 დონე)

თეონა სუხიაშვილი

კოორდინატორი


ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: მარი ბროსეს 2, თბილისი, 0108

ელ-ფოსტა: t.sukhiashvili@gipa.ge
მობ: +995 598 119 212

დაგვიკავშირდით