Kennesaw State University

Kennesaw State University 

კენესოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 1963 წელს და იგი შედის ქვეყნის 50 უმსხვილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტთა სიაში. KSU-ში 41 000 სტუდენტი სწავლობს. KSU სტუდენტებს სთავაზობს 150 ზე მეტ  საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას.

კენესოს უნივერსიტეტთან ურთიერთ-ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ოქტომბერში. ხოლო 2018 წ. აგვისტოში ხელი მოეწერა „სტუდენტთა გაცვლის შესახებ“ შეთანხმებას. 

თანამშრომლობის მიმართულება: ყველა;