Burgas Free University

Burgas Free University 

ბურგასის თავისუფალი უნივერსიტეტი / BFU / დაარსდა 1991 წელს და არის ერთ-ერთი პირველი არასახელმწიფო უნივერსიტეტი ქვეყანაში.

ბურგას უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება.

თანამშრომლობის მიმართულება: ყველა;

დაგვიკავშირდით