პროექტები

08 აპრილი 2024 კვლევის პასუხისმგებლობიანად წარმართვა ქართულ უნივერსიტეტებში - კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა (ETHICS)

კვლევის პასუხისმგებლობიანად წარმართვა ქართულ უნივერსიტეტებში - კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა (ETHICS)

ევროკავშირის ერაზმუს+ 2022 წლის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი - ,,კვლევის პასუხისმგებლობიანად წარმართვა ქართულ უნივერსიტეტებში - კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა” (ETHICS)  პირველი ეროვნული სტრუქტურული რეფორმის პროექტია, რომელშიც ჯიპა - საქართვ ...

01 თებერვალი 2024 კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ თემთა მდგრადობის გაძლიერება

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ თემთა მდგრადობის გაძლიერება

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ თემთა მდგრადობის გაძლიერება ბუნებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების გზით პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის სამეზობლო ინსტრუმენტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია შავი ზღვის აუზის პროგრამის 2021-2027 წლების ფინანსური მხარდ ...

11 ოქტომბერი 2023 განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტურობა

განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტურობა

განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით IV - V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და სასერტიფიკატო ტრენინგ კურსების შემუშავება, განხორციელება და ინსტიტუციონალიზება GIPA-შიპროექტი ხორციელდება USAID-ის - პროგრამა ‘დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის’ ფინა ...

30 სექტემბერი 2023 სოფლის მეურნეობის მონაცემთა ცნობიერების ამაღლება და მათი გამოყენება

სოფლის მეურნეობის მონაცემთა ცნობიერების ამაღლება და მათი გამოყენება

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდთან (IFAD) პარტნიორული თანამშრომლობა უკავშირდება საქართველოში 50x2030 ინიციატივის განხორციელებას, რომელიც წარმოადგენს გლობალური პროგრამის ნაწილს და მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის 50 ქვეყნის სოფლის მურნეობის მონაცემთა სისტემის ტრანსფორმაციას გონივრული სოფ ...

20 აპრილი 2022 წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

პროექტი განხორციელდა “ფიფლ ინ ნიდ”-თან პარტნიორობითა და ევროკავშირისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. პროექტის მიზანი იყო ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევა EU-LEADER-ის მეშვეობით, რომელიც საქართველოში სოფლის განვითარების ინოვაციურ მეთოდოლოგიას წარმოადგენს. დამატებითი ინფორმაციი ...

14 თებერვალი 2021 გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების ინტეგრირება რეგიონულ პროფესიულ საგანათლებლო დაწესებულებებში

გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების ინტეგრირება რეგიონულ პროფესიულ საგანათლებლო დაწესებულებებში

პროექტი აშშ-ის საელჩოს პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, თანაბარი შესაძლებლობების წახალისების, მიმზიდველი გარემოს შექმნისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, რეგიონულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განხორციელდა. პროექტის ბენეფიციართა შორის არიან საზოგადოებრ ...