პროექტები

01 ივნისი 2020 აკადემიური კეთილისინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)

აკადემიური კეთილისინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)

ძირითადი მიზანი: პროექტის ძირითადი მიზანია სწავლებისა და სწავლის პროცესების ხარისხის გაუმჯობესება, რომელიც დაფუძნებულია აკადემიური სამართლიანობის პრინციპებზე და დამტკიცებულია პოლიტიკის, მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების დახმარებით, რაც ხელს უწყობს საქართველოში უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში, პლაგ ...

12 ივლისი 2019 ევროკავშირის ENPARD ''სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში''

ევროკავშირის ENPARD ''სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში''

ევროკავშირის ENPARD "სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში" პროექტის ბენეფიციარია "მერიდიანი 2006". პროექტს ახორციელებს GIPA-ს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი  DRDVE of GIPA .

29 სექტემბერი 2018 დისტანციური  სწავლების პლატფორმა ჟურნალისტებისთვის  პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებიდან

დისტანციური სწავლების პლატფორმა ჟურნალისტებისთვის პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებიდან

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და  აშშ-ს საელჩოს აზერბაიჯანში  ფინანსური მხარდაჭერით  GIPA ავითარებს  ონლაინ სწავლების პლატფორმას (http://elearning.gipa.ge/  ინგლისურ და რუსულ  ენებზე უცხოელი   ჟურნალისტებისთვის. პროექტის მიზანია, ობიექტური და პროფესიონალი ჟუ ...

17 ივლისი 2018 მიგრაცია და უმაღლესი განათლება

მიგრაცია და უმაღლესი განათლება

2012 -2016 წლებში სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა ჩართული იყო ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ (TEMPUS) პროექტში “Migration and Higher Education – Building Skills and Capacity” (517002 – UNIMIG), რომლის მიზანიც იყო სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მიგრ ...

02 ივლისი 2018 GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის ...

17 მაისი 2018 Certified Program in Urban Agenda

Certified Program in Urban Agenda

ურბანული განრიგი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, პენსილვანიის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით გთავაზობთ 2 კვირიან სერტიფიცირებულ პროგრამას ურბანულ განრიგზე. პროგრამის აღწერილობა და ამოცანები საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამა სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ს ...