აღზრდის ფსიქოლოგია

პროგრამა ბავშვის აღზრდით დაინტერესებული ადამიანებისათვის

პროგრამა განკუთვნილია დაინტერესებული ადამიანებისათვის, რომელსაც სურთ გაიგონ ბავშვის აღზრდის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი. პროგრამის ძირითადი მიზანია სამი მიმართულებით განავითაროს მსმენელების ცოდნა - ბავშვის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათი, როგორც პროდუქტიული მოზარდების, მომზადება რეალური ცხოვრებისათვის და კულტურული ღირებულებების გადაცემა.

 

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელებს ეცოდინებათ ბავშვის და მოზარდის (0-დან 18წ-მდე) აღზრდის და ჩამოყალიბების მეთოდები და მიდგომები.

პროგრამის შინაარსი:

 • ბავშვის განვითარების ეტაპები
 • აზროვნების განვითარების ეტაპები
 • კომუნიკაცია
 • სიმსუქნე/კვება
 • ძილი და რეჟიმი
 • ახალ გარემოში ადაპტაცია (ბაღი, სკოლა)
 • სწავლება: ყურადღების დეფიციტი
 • ქცევით-ემოციური დარღვევა
 • ბულინგი და ძალადობა
 • მარტოხელა მშობელი
 • გარდამავალი ასაკის კრიზისები
 • სექსუალური განათლება
 • ტექნოლოგიებზე და გაჯეტებზე დამოკიდებულება
 • მიჯაჭულობა
 • პირველი შვილი, მეორე შვილი, მესამე შვილი
 • სტიგმა
 • სტრესთან გამკლავება
 • ფიზიკური გარემო
 • ტყუილი
 • შიში

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ, საღამოობით 19:00-დან 21:00-მდე

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 

სერტიფიკატი:

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  პროგრამის დამთავრების დამადასტურებელი
სერტიფიკატი.

მარიამ ალანია - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 2018 წლიდან საქართველოს საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური პერსონალი. 2017 წლიდან კითხულობს შემდეგ საგნებს "ფსიქოლოგიის საფუძვლები" და განვითარების ფსიქოლოგია. მიჯაჭვულობაზე ორიენტირებული თერაპიის სერტიფიცირებული თერაპევტი. 

რუსუდან სამხარაძე - ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ბავშვთა და მოზარდთა პრაქტიკოს ფსიქოლოგად მუშაობის გამოცდილება 2001 წლიდან დღემდე. ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველოს" ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამის მოქმედი ფსიქოლოგი.

პროგრამის ღირებულება: 800 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 550 ლარი, უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 250  ლარი - მეორე თვის დასაწყისში.

 

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
 2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა. 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2024 წლის 8 მარტს. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 18 მარტის კვირაში. 

გიორგი შუბლაძე

კოორდინატორი


ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: მარი ბროსეს 2, თბილისი, 0108

ელ-ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge 
მობ: +995 595 599 655