აღზრდის ფსიქოლოგია

პროგრამა ბავშვის აღზრდით დაინტერესებული ადამიანებისათვის

პროგრამა განკუთვნილია დაინტერესებული ადამიანებისათვის, რომელსაც სურთ გაიგონ ბავშვის აღზრდის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი. პროგრამის ძირითადი მიზანია სამი მიმართულებით განავითაროს მსმენელების ცოდნა - ბავშვის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათი, როგორც პროდუქტიული მოზარდების, მომზადება რეალური ცხოვრებისათვის და კულტურული ღირებულებების გადაცემა.

 

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელებს ეცოდინებათ ბავშვის და მოზარდის (0-დან 18წ-მდე) აღზრდის და ჩამოყალიბების მეთოდები და მიდგომები.

პროგრამის შინაარსი:

 • ბავშვის განვითარების ეტაპები
 • აზროვნების განვითარების ეტაპები
 • კომუნიკაცია
 • სიმსუქნე/კვება
 • ძილი და რეჟიმი
 • ახალ გარემოში ადაპტაცია (ბაღი, სკოლა)
 • სწავლება: ყურადღების დეფიციტი
 • ქცევით-ემოციური დარღვევა
 • ბულინგი და ძალადობა
 • მარტოხელა მშობელი
 • გარდამავალი ასაკის კრიზისები
 • სექსუალური განათლება
 • ტექნოლოგიებზე და გაჯეტებზე დამოკიდებულება
 • მიჯაჭულობა
 • პირველი შვილი, მეორე შვილი, მესამე შვილი
 • სტიგმა
 • სტრესთან გამკლავება
 • ფიზიკური გარემო
 • ტყუილი
 • შიში

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ, საღამოობით 19:00-დან 21:00-მდე

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 

სერტიფიკატი:

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  პროგრამის დამთავრების დამადასტურებელი
სერტიფიკატი.

მარიამ ალანია - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 2018 წლიდან საქართველოს საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური პერსონალი. 2017 წლიდან კითხულობს შემდეგ საგნებს "ფსიქოლოგიის საფუძვლები" და განვითარების ფსიქოლოგია. მიჯაჭვულობაზე ორიენტირებული თერაპიის სერტიფიცირებული თერაპევტი. 

რუსუდან სამხარაძე - ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ბავშვთა და მოზარდთა პრაქტიკოს ფსიქოლოგად მუშაობის გამოცდილება 2001 წლიდან დღემდე. ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველოს" ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამის მოქმედი ფსიქოლოგი.

პროგრამის ღირებულება: 800 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 550 ლარი, უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 250  ლარი - მეორე თვის დასაწყისში.

 

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
 2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა. 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის 27 ოქტომბრამდე. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან. 

სწავლა დაიწყება 2023 წლის ნოემბერში. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თეონა სუხიაშვილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

მისამართი: მარი ბროსეს #2

ელ-ფოსტა: t.sukhiashvili@gipa.ge

მობილური: 598 11 92 12

დაგვიკავშირდით