დამხმარე პერსონალი

დამხმარე პერსონალი

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

გრიშა მიკირტუმაშვილი

(DRDVE) მძღოლი

კახა კვაჭანტირაძე

უსაფრთხოების სამსახური

ვერა ალეკსეევნა

დასუფთავების სამსახური

ნანი ბესელია

დასუფთავების სამსახური

მერაბ არველაძე

უსაფრთხოების სამსახური

მზია ხორნაული

დასუფთავების სამსახური

თემურ ჩიკვილაძე

უსაფრთხოების სამსახური

მზია დარსმელიძე

დასუფთავების სამსახური

ეთერ ფირფირაშვილი

დასუფთავების სამსახური