დამხმარე პერსონალი

დამხმარე პერსონალი

მზია ხორნაული

დასუფთავების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

თემური კორაშვილი

გრიშა მიკირტუმაშვილი

სოსო მურადაშვილი

უსაფრთხოების სამსახური

ილია დვალი

უსაფრთხოების სამსახური

ვერა ალეკსეევნა

დასუფთავების სამსახური

ნანი ბესელია

დასუფთავების სამსახური

მერაბ არველაძე

უსაფრთხოების სამსახური

თემურ ჩიკვილაძე

უსაფრთხოების სამსახური

მზია დარსმელიძე

დასუფთავების სამსახური

ეთერ ფირფირაშვილი

დასუფთავების სამსახური