ჩვენი გუნდი

დამხმარე პერსონალი

მზია ხორნაული

დასუფთავების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

თემური კორაშვილი

გრიშა მიკირტუმაშვილი

სოსო მურადაშვილი

უსაფრთხოების სამსახური