დამხმარე პერსონალი

დამხმარე პერსონალი

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

გრიშა მიკირტუმაშვილი

(DRDVE) მძღოლი

სოსო მურადაშვილი

უსაფრთხოების სამსახური

კახა კვაჭანტირაძე

უსაფრთხოების სამსახური

ვერა ალეკსეევნა

დასუფთავების სამსახური