მარკეტინგი

პრაქტიკული ცოდნა პრაქტიკოსებისაგან

GIPA-ს ინოვაციური მარკეტინგის სასერტიფიკატო პროგრამა გთავაზობთ ბიზნესის დაგეგმარების უნიკალურ და აპრობირებულ მეთოდებს, რომელიც დაგეხმარებათ ბიზნეს იდეების გენერირებასა და არსებული და სამომავლო საქმიანობის განვითარებაში. 

პროგრამაში მონაწილეობა გაგიხსნით გზას წარმატებისაკენ და თქვენი ამბიციური სურვილების შესრულებისაკენ.

ჯიპას მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე საუკთესო ლექტორ-პრაქტიკოსები გაგიზიარებენ და თქვენთან ერთად განავითარებენ შემდეგ კომპეტენციებს: ორგანიზაციის მარკეტინგული ხედვა, წარმატებული სტრატეგია და სარეკლამო კამპანია, კომუნიკაციები, საკუთარი თავის მართვა, გაყიდვების პროცესის მართვა და მომხმარებლის ქცევის ანალიზი, მოლაპარაკების წარმართვა, კონკურენტების ქცევა, მარკეტინგული არხების მართვა, პროდუქტის შემუშავება.

დაგეხმარებით წინასწარ განსაზღვროთ ბიზნესის წარმატება, თითოეული გადაწყვეტილების ბიზნეს შედეგები, კომპანიის იმიჯი და ბაზრის წილი.

 

პროგრამის შინაარსი:

1. ბიზნესისა და მარკეტინგის საფუძვლები

 • ბიზნესი, როგორც ერთიანი სისტემა
 • მარკეტინგის როლი და ფუნქციები
 • მარკეტინგის ორგანიზების პრინციპები
 • მარკეტინგის პერსონალის საქმე
 • მარკეტინგის ბუღალტერია

2. მარკეტინგის სტრატეგიების შემუშავება

 • ბაზრის კვლევა და შესაძლებლობის ანალიზი
 • კონკურენციის სტრატეგიები
 • ბრენდინგი
 • მარკეტინგის გეგმის შემუშავება

3. მარკეტინგის სტრატეგიების განხორციელება

 • პროდუქტის შემუშავება
 • საფასო სტრატეგიის შემუშავება
 • მარკეტინგული არხების მართვა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების მართვა
 • ციფრული კომუნიკაციის მართვა
 • მარკეტინგული სტრატეგიის შეფასება

4. პროფესიონალური და ზოგადი უნარების განვითარება

 • Excel-ის საფუძვლები
 • მარკეტინგული საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება
 • ტექნოლოგიები მარკეტინგისთვის
 • მონაცემთა ანალიზი
 • კომუნიკაცია

5. გაყიდვების პროცესის მართვა

 • მომხმარებლის ქცევის ფილოსოფია
 • მოლაპარაკების წარმართვის სტრატეგია
 • აზრის შეცვლის ტექნოლოგია
 • კონსულტაციური გაყიდვები

6. მარკეტინგი მოქმედებაში

 • მარკეტინგული სიმულაცია - მარკეტინგის მართვა ვირტუალური ბიზნესისათვის
 • ბიზნეს პროექტი

სწავლის ხანგრძლივობა: 7 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე, შაბათობით დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

სწავლა მიმდინარეობს ინტერაქტიულ რეჟიმში და მოიცავს თეორიისა და პრაქტიკის ნაზავს. მონაწილეები გააკეთებენ მარკეტინგულ სიმულაციებს მარკეტინგული პროგრამის MARKSTRAT მეშვეობით.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  მარკეტინგის მენეჯერის სერტიფიკატი (MCM).

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები, ასევე კურსის ბოლოს, უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

ნიკოლოზ აბუაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  (GIPA) მმართველობის სკოლის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. აქვს ბიზნეს პრობლემების გადაწყვეტის 20+ წლიანი და კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 1995 წლიდან ატარებს პროფესიულ ტრეინინგებსა და ეწევა აკადემიურ მოღვაწეობას. კითხულობდა ლექციებს თავისუფალი უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ტენესის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. არის კომპანია „Business Infrastructure Solutions“–ის დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი კომპენტენცია არის ბიზნესების ღირებულების ზრდა, მათი გაჯანსაღება და განვითარება, მარკეტინგის დაგეგმვა და განხორციელება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, პროექტების მართვა და პერსონალის განვითარება. 

გიორგი თურქია - PhD, აქვს ბიზნეს მენეჯმენტის სექტორში ლექციების წაკითხვის 20 წლიანი გამოცდილება. 17 წელია არის ექსპერტი ბიზნესის დაგეგმარების და მენეჯმენტის საკითხებში და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, წიგნის „ბიზნესის საფუძვლები“ და „ბიზნესი“ თანაავტორი.

ზაზა აკობია - სარეკლამო ბიზნესში მოღვაწეობის 15 წლიანი გამოცდილება. მის კლიენტებს შორის იყვნენ  მაკდონალდსი, თეგეტა მოტორსი, LC Waikiki, Reckitt  Benckiser, Reckitt Benckiser Healthcare,  Turkish Airlines,  PUIG, დეა კოსმეტიქს, DANONE და სხვა კომპანიები. არის საერთაშორისო მედია სააგენტო „ჰავას მედიას“ დირექტორი საქართველოსა და სომხეთში, აგრეთვე, კომპანია „ბიზნეს ინფრასთრაქჩა სოლუშენზ“–ის კონსულტანტი მედიის საკითხებში. მისი კომპენტენცია არის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები.

ალექსი ჩიქოვანი - სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტოს „LIVE“ - დამფუძნებელი, ბრენდ-კონსულტანტი. არის ლანკასტერის უნივერსიტეტის  ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი,  კორპორატიული სტრატეგიისა და ბრენდ მენეჯმენტის მიმართულებითაქვს ბრენდინგის, მარკეტინგისა და გაყიდვების სფეროში მუშაობის 15+ გამოცდილება

ნინო ახალაია“თბილისი პროტოკოლის სკოლის” დამფუძნებელი და მთავარი ტრენერი. ვარვიკის უნივერსიტეტის (The University of Warwick) მაგისტრი. კითხულობდა ლექციებს საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს თბილისის პროტოკოლის სკოლას. არის სერტიფიცირებული ტრენერ-კონსულტანტი ბიზნეს ეტიკეტისა და საერთაშორისო პროტოკოლის საკითხებში. 

ლევან კოკაიაარის სამართლისა და სახელმწიფო მართვის მაგისტრი.  აქვს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში მუშაობის 7 წლიანი და აკადემიურ სფეროში მუშაობის 5+ წლიანი გამოცდილება. არის 25 გამოქვეყნებული სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც შეეხება ნავთობის და გაზის ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა სამართლებრივ ანალიზს, ფინანსურ ბაზრებს, კაპიტალის ბაზრების და საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივ რეგულირებას, კორპორაციულ მართვას, აგრეთვე საინვესტიციო, საერთაშორისო კერძო და ანტიმონოპოლიური სამართლის საკითებს.

ჯულიეტა გაგლოშვილი - ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებისა და  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების სასწავლო - სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. არის მრავალი პუბლიკაციის თანაავტორი და სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე. აქვს პროექტებზე მუშაობისა და განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

დალი ცატავა - პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო პროცესის მართვისა და  პროექტების მართვის 20 წლიანი გამოცდილება. თანამშრომლობდა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან  GTZ, TACIS, GI, DAAD. ასწავლიდა ESM-თბილისში, ივ.ჯავახიშვლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში, თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებში. 

წარმატებით განახორციელა პროექტები:  „სწავლის სწავლა როგორც საკვანძო კომპეტენცია“ გერმანელ კოლეგებთან ერთად, „საქართველოს კულინარიის აკადემია“ ავსტრიელ კოლეგებთან ერთად აგრარულ უნივერსიტეტში, „კვების კულტურის განვითარების ისტორია“  თსუ–ს ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში. არის სახელმძღვანელოს „სწავლის ტექნიკები და სტრატეგიები“ ავტორი.

არის კომპანია „Business Infrastructure Solutions“–ის კონსულტანტი. მისი კომპეტენცია არის თვითმენეჯმენტი, სტრესების მართვა, სწავლის სწავლა, სწავლის, კვების და დასვენების სწორი თანაფარდობის დაცვა.

ნინო კუპრაშვილი"ზედაზენის" მარკეტინგული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. არის ბიზნეს სკოლის- ESM-ის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი. 

პროგრამის ღირებულება: 4000 ლარი

გადახდის გრაფიკი:  თანხის გადახდა ხდება 3 ეტაპად

I ეტაპი – 2000 ლარი 

II ეტაპი – 1000 ლარი 

III ეტაპი - 1000 ლარი

ფასდაკლების სისტემა

პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს. 

ინდივიდუალური ფასდაკლება:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს, მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

გადახდა:

გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის  20 სექტემბერი. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2023 წლის 26 სექტემბერს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • სამუშაო გამოცდილება

*სასურველია: ინგლისური Intermediate Level და სამუშაო გამოცდილება

სოფო სუხიაშვილი

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: გურამ ფანჯიკიძის 1, თბილისი, 0160

ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 011 257