ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი შემოქმედებით ინდუსტრიაში

პროგრამა ორიენტირებულია შემოქმედებით ინდუსტრიაში ჩართული  ნებისმიერი ადამიანისათვის, რომლებიც მუშაობენ მარკეტინგის, ბრენდინგის, ედვერთაიზინგის თუ ბიზნესის სხვა დარგობრივი მიმართულებით, ქმნიან კამპანიებს, ნებისმიერი ტიპის რეკლამას, იყენებენ პერსონალურ მონაცემებს, საავტორო  უფლებებით დაცულ ნაწარმოებებს, ფოტოებს და ვიდეო მასალას.  

პროგრამის გავლის შედეგად შეისწავლით, რა სამართლებრივ საკითხებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება კრეატიული საქმიანობის ან სარეკლამო კამპანიის განხორციელებისას, როგორ დაიცვათ თქვენი და დაინტერესებული მხარეების უფლებები და თავიდან აიცილოთ სამართლებრივი პრობლემები.

მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ლექტორი და ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსი იურისტი გაგიზიარებთ და თქვენთან ერთად განიხილავს პრაქტიკულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვება კრეატიული საქმიანობის ან სარეკლამო კამპანიის განხორციელებისას, მათ შორის: ხელშეკრულებების გაფორმება დამკვეთთან, იდეა და მისი სამართლებრივი დაცვა, კომერციული საიდუმლოების დაცვა, პერსონალური მონაცემების დამუშავება, საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების გამოყენება (ფოტო, მუსიკა, ნახატი, ვიდეო მასალა და სხვა), მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, პიროვნების სახელისა და გამოსახულების გამოყენება რეკლამაში, სლოგანების დაცვა და სხვა.

GIPA-ს პროგრამის ფარგლებში გაეცნობით საქართველოს კანონმდებლობას, ქართულ და უცხოურ სასამართლო პრაქტიკას. პროგრამის მიზანია პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც დაგეხმარებათ ყოველდღიურ საქმიანობაში და თავიდან აგაცილებთ სამართლებრივ პრობლემებს.

 

პროგრამის შინაარსი

 

 1. ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი მიმოხილვა: საავტორო უფლებები, სასაქონლო ნიშნები, პატენტები და კომერციული საიდუმლოება
 2. დამკვეთთან ხელშეკრულების გაფორმება
 3. იდეა და მისი დაცვა. იდეა და იდეის გამოხატვის ფორმა. სხვისი იდეის გამოყენება
 4. შემოქმედებითი საქმიანობის პროცესში მონაწილე პირებთან ხელშეკრულების გაფორმება. შრომითი ურთიერთობის თავისებურებები. ნაწარმოების დაკვეთის ხელშეკრულება. სამსახურებრივი ნაწარმოები. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების გადაცემა ხელშეკრულების საფუძველზე. თანაავტორობის საკითხი
 5. კომერციული საიდუმლოების დაცვა
 6. პერსონალური მონაცემების დამუშავება: საქართველოს კანონმდებლობა და ევროკავშირში მოქმედი ნორმები (General Data Protection Regulation);
 7. საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოებების გამოყენება: ფოტო, ნახატი, მუსიკა, ვიდეო მასალა, არქივებში დაცული მასალის გამოყენება, ისეთი ნაწარმოების გამოყენება, რომლის ავტორი უცნობია
 8. კრეატიული საქმიანობის ან სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
 9. პიროვნების სახელისა და გამოსახულების გამოყენება
 10. სარეკლამო კამპანიის სლოგანის დაცვა. სკოგანის რეგისტრაცია სასაქონლო ნიშნად
 11. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა
 12. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა
 13. ინტერნეტის გამოყენება სარეკლამო კამპანიისთვის
 14. კომერციული შეტყობინების გაგზავნა

სწავლის ხანგრძლივობა და ფორმატი:  12 საათი, შეხვედრები ჩატარდება შაბათობით, 11:00-დან 15:30- მდე.


სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 

ლევან ნანობაშვილი -  ადვოკატი და პატენტრწმუნებული, იურიდიული კომპანია NB Legal-ის დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროა ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი და ინტერნეტის სამართლებრივი რეგულირება. იგი მრავალი წელია უწევს სამართლებრივ დახმარებას ფოტოგრაფებს, მხატვრებს, მსახიობებს, რეჟისორებს, სცენარისტებს, გამომცემლობებს და კინომწარმოებლებს. მათ შორის,  ლევანი ჩართული იყო სასამართლო დავებში, რომლებიც ეხებოდა ქართველი ავტორების უფლებების დაცვას youtube-ზე, პიროვნების გამოსახულების გამოყენებას Facebook-ით გავრცელებულ რეკლამაში, სასაქონლო ნიშანზე უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების საზღვრების დადგენას და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

ლევანი მრავალი წელია ასწავლის ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს და ინტერნეტის სამართალს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და საქართველოს უნივერსიტეტში. 2015 წელს ლევანი ასწავლიდა მედია სამართალს მასარიკის უნივერსიტეტში (ბრნო, ჩეხეთი).

ლევანი ფლობს სამართლის მაგისტრის ხარისხს მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (აშშ), მაგისტრის ხარისხს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (უნგრეთი) და სამართალმცოდნის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. როგორც ფულბრაიტის პროგრამის მონაწილე იგი სწავლობდა სირაკუზის უნივერსიტეტში (აშშ), სადაც იკვლევდა მეტავერსის სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ლევანი არის მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომლებიც გამოქვეყნებულია საქართველოში და აშშ-ში. მისი ნაშრომები ძირითადად ეხება საავტორო უფლებებს, მომიჯნავე უფლებების დაცვას, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს მეტავერსში, გამოხატვის თავისუფლებას და სხვა აქტუალურ საკითხებს.

 

პროგრამის ღირებულება: 500 ლარი

გადახდის გრაფიკი: სრული საფასური უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებამდე, 1 კვირის ვადაში.

 

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
 2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

 

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებსმხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთვევაში.

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.  

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის 30 ნოემბერი. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

 

სწავლა დაიწყება 2023 წლის 2 დეკემბერს.

 

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • სამუშაო გამოცდილება

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: კურსის ბოლოს წერილობით გამოცდაში გამსვლელი ქულის მიღება.

 

თეონა სუხიაშვილი

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: გურამ ფანჯიკიძის 1, თბილისი, 0160

ელ-ფოსტა: t.sukhiashvili@gipa.ge

მობ: +995 598 119 212