დოქტორანტურა

დოქტორანტურა ყველა პროგრამა

საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამა საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამა
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა