University of Georgia

University of Georgia

ჯორჯიის უნივერსიტეტი წარმოადგენს ერთ ერთ უმსხვილეს კვლევით უნივერსიტეტს, რომლის მთავარი კამპუსი მდენბარეობს ქ. ათენში, ჯორჯიის შტატში. იგი დაარსდა 1785 წელს და ერთ-ერთი უძველესი სახელმწიფო უნივერსიტეტია შეერთებულ შტატებში.

ჯორჯიის უნივერსიტეტი წარმოადგენს GIPA-ს ერთ-ერთ უძველეს და უმნიშვნელოვანეს პარტნიორს. ჯორჯიის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლას, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების ორგანიზებას, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარებას.  2004 წლიდან მოყოლებული, აშშ-ს საელჩოს გრანტის ფარგლებში, UGA-ს პროფესორები ყოველწლიურად ჩამოდიან GIPA-ში ლექციებისა და ტრენინგების ჩასატარებლად;

თანამშრომლობის მიმართულება: საჯარო მმართველობა;