ვიზუალური კომუნიკაცია (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი)

   

დღევანდელ მსოფლიოში, მედიის მრავალფეროვნებასთან ერთად, ეფექტური ვიზუალური კომუნიკაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და გავრცელებული ფორმაა.

GIPA-ს ვიზუალური კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა 9 წლიანი გამოცდილების მქონე მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის განახლებული, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად  მოდიფიცირებული ვერსიაა.

პროგრამის მისიაა ახალგაზრდებს მისცეს საუკეთესო შემოქმედებითი და პრაქტიკული ცოდნა მათი პიროვნული განვითარებისთვის, ინტელექტუალური, პირადი და პროფესიული წარმატებისთვის. ქართული სარეკლამო/საკომუნიკაციო კრეატიული  ინდუსტრია ახალგაზრდაა, სულ რაღაც 15 წელია არსებობს მსოფლიო კრეატიული ინდუსტრიების რუკაზე. ვიზუალური კომუნიკაციის  (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი) საბაკალავრო პროგრამის დიდი იდეა სწორედ ამ ინდუსტრიის გაძლიერებაზე და განვითარებაზეა ორიენტირებული

2024 წლიდან მედია ხელოვნების მიმართულება დამოუკიდებელ პროგრამად ჩამოყალიბდა, როგორც ვიზუალური კომუნიკაციის (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი) 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა, მსოფლიოს უახლესი საგანმანათლებლო ტენდენციებისა და საქართველოს კრეატიული ინდუსტრიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

პროგრამის კატალოგი

რას ვისწავლი? 

ვიზუალური ხელოვნების ფორმებს, ემოციების გამოსახატად: გრაფიკული და ციფრული დიზაინი, ფოტოგრაფია, ტიპოგრაფია, ანიმაცია, ვიდეო, ილუსტრაცია.

ტექნოლოგიებს, როგორც განხორციელების ინსტრუმენტებს: Adobe, AR, VR, MR, 4D, AI

სტრატეგიებს, სამიზნე ჯგუფებამდე ვიზუალური მესიჯების მისატანად: ბრენდინგი, მარკეტინგი, საკომუნიკაციო და ციფრული რეკლამის სტრატეგიები, შემოქმედებითი ლიდერობა.

მედიებს, როგორც განხორციელებული იდეების გავრცელების საშუალებებს: ტრადიციული და თანამედროვე მედია არხები (everything is media).

ვინ ვიქნები? 

3 წელიწადში იქნები შემოქმედებითი ლიდერი (Art Direction) სარეკლამო კრეატიული ინდუსტრიის წამყვან პოზიციებზე: არტ დირექტორი, გრაფიკული ან/და ციფრული დიზაინერი, ვიზუალური კონტენტის მწარმოებელი: ფოტო, ვიდეო, ილუსტრაცია, ანიმაცია. მიიღებ შემოქმედებით და სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, იმუშავებ ქართულ და საერთაშორისო ბრენდებთან, შექმნი ახალ ვიზუალურ კულტურას.

ბენეფიტები

 • ლექტორები/დამსაქმებლები - კრეატიული სარეკლამო ინდუსტრიის ვარსკვლავები
 • უცხოელი პროფესიონალის ვორქშოპი/მასტერკლასი (სემესტრში ერთი)
 • Boot Camps - 1 კვირიანი, გასვლითი სასწავლო კურსები 
 • Agency Day - შეხვედრები კრეატიულ სააგენტოებთან ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების გასაცნობად (თვეში ერთი
 • Playground - სტუდენტური სააგენტო, რომელიც სწავლის პროცესში ახორციელებს კომერციულ და არაკომერციულ პროექტებს (Learning by doing მეთოდი
 • სტარტაპ ლაბორატორია - იდეიდან  ინვესტორამდე
 • საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობა - Young Glory, D&AD, Red Dot, PentaAwards, Young Lions (Cannes Lions) 
 • არტ დირექტორის პროფესიონალური პორტფოლიო პროგრამის დასასრულს  

კურიკულუმი

გაიგე მეტი სტუდენტურ ფეისბუქ გვერდზე: GIPA ART FACTORY 

სტუდენტების პორტფოლიოები ნახე af.gipa.ge-ზე

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30

პროგრამის კოდი აბიტურიენტთა ცნობარში: 1530103

სწავლების ენა: ქართული

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ინგლისური ენა 
 3. მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტი ირჩევს შემოთავაზებული ოთხიდან ერთ-ერთს: 
 • მათემატიკა (12 ადგილი)
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (12 ადგილი)
 • ლიტერატურა (3 ადგილი)
 • ისტორია (3 ადგილი)

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი 

 • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები
 • რომელმაც წარმატებით გაიარა შემოქმედებითი კონკურსი

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად:https://portal.gipa.ge/bachelor

რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს

 

ხელშეკრულების გაფორმება

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში, ჟურნალისტიკის სკოლაში (თბილისი, მარი ბროსეს #2)

ხელშეკრულების გაფორმებისას სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

*  იმ პირველკურსელს, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის არ იქნება სრულწლოვანი (18 წლის) თან უნდა ახლდეს მშობელი, ან მინდობილი პირი რომელიც ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას (ადგილზე უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული შესაბამისი დოკუმენტაცია).

შემოქმედებითი კონკურსის სახელმძღვანელო  

შემოქმედებით კონკურსზე რეგისტრაცია

შემოქმედებით კონკურსზე რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად. საბუთების მიღების ბოლო ვადა - 10 მაისი.

რეგისტრაციისათვის აბიტურიენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები შემოქმედებითი კონკურსის სახელმძღვანელოში, მოცემული წესების შესაბამისად:

ეტაპი 1

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი (PDF ფორმატი)
 • სამოტივაციო ვიდეო (ბმული youtube ან vimeo)
 • სამოტივაციო ესსე (PDF ან Word)
 • პორტფოლიო (behance ბმული) ან მოცემული ბრიფის შესაბამისად შესრულებული შემოქმედებითი პროექტი (PDF ან PPT ფორმატი, არაუმეტეს 8 სლაიდისა)

ეტაპი 2

 • გასაუბრება/ face to face portfolio review
 • ნამუშევრების ნამდვილობის დასადასტურებლად, შესაძლოა ადგილზე ჩატარდეს ვორქშოფი

შემოქმედებით კონკურსზე რეგისტრაცია

შემოქმედებითი კონკურსის საფასურია: 50 ლარი

გადახდა

TBC საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიშიGE84TB1100000110700419 / GEL

* გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ სახელი, გვარი, პირადი ნომერიპროგრამის სახელწოდება და შემოქმედებითი კონკურსი.

პროგრამის წლიური ღირებულება: 9500 ლარი

საუნივერსიტეტო დაფინანსების სისტემა:

პროგრამის ყოველწლიური სასტიპენდიო ფონდი - 28 500 ლარი

 • 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, GIPA-ს 1000 ლარიანი ფასდაკლება (მხოლოდ პირველ სასწავლო წელს)

სტიპენდია განისაზღვრება ყოველწლიური Portfolio Review-ს  რეიტინგით:

 • Grade A – 50%
 • Grade B – 30%
 • Grade C – 20%

მედია ხელოვნების მიმართულების კურსდამთავრებულთა წლიური სტიპენდია განისაზღვრება კურსდამთავრებულთა საბჭოს მიერ.   

გადახდა:

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

*დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელებაააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიშიGE84TB1100000110700419 / GEL

პროფილური გაცვლითი პროგრამები


Darmstadt University of Applied Sciences

დარმშტადტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, იგივე h_da, არის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. დარმშტადტში, გერმანია. h_da არის IT კლასტერის Rhine-Main-Neckar, "გერმანიის სილიკონის ველი" და ATHENE, IT  წევრი, რომელიც უსაფრთხოების უდიდესი კვლევითი ინსტიტუტია ევროპაში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

Fontys University of Applied Sciences

ფონტისის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი არის ჰოლანდიის გამოყენებითი მეცნიერების ერთ ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, სადაც 44000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს ნიდერლანდების სამხრეთით მდებარე რამდენიმე კამპუსში. Fontys– ის სამი უდიდესი კამპუსი მდებარეობს  ეინდჰოვენში, ტილბურგსა და ვენლოში.

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის ოქტომბერში. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

The Hague University of Applied Sciences

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ოქტომბერში. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად. თანამშრომლობის 

AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსდებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და ყოველდღიური ხარჯები.

Utrecht University of Applied Sciences

HU Utrecht-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სწავლებას 17-67 წლის სტუდენტებისა და პროფესიონალებისთვის. იგი ითვლება ერთ ერთ უმძლავრეს გამოყენებით მეცნიერებების უნივერსიტეტად ნიდერლანდებში და მასში ამჟამად  სწავლობს დაახლოებით 35000 სტუდენტი, რომლებიც განაწილებულია 22 ლოკაციაზე Utrecht en Amersfoort-ში;

2022-2025 წწ. GIPA-სა და HU Utrecht-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება  „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

Hochschule Mainz – University of Applied Sciences

Mainz University of Applied Sciences არის 1971 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, მაინცში. Mainz-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი შედგება სამი ფაკულტეტისგან: ტექნოლოგიური სკოლა, დიზაინის სკოლა და ბიზნესის სკოლა. სწავლის ყველა დარგის საერთო მახასიათებელია უნივერსიტეტის პრაქტიკული ორიენტაცია, სწავლის მოკლე პერიოდები და საერთაშორისო ორიენტირებული კურსები. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2023 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად. 

რას ვისწავლი?

ვიზუალური ხელოვნების ფორმებს, ემოციების გამოსახატად: გრაფიკული და ციფრული დიზაინი, ფოტოგრაფია, ტიპოგრაფია, ანიმაცია, ვიდეო, ილუსტრაცია.

ტექნოლოგიებს, როგორც განხორციელების ინსტრუმენტებს: Adobe, AR, VR, MR, 4D, AI

სტრატეგიებს, სამიზნე ჯგუფებამდე ვიზუალური მესიჯების მისატანად: ბრენდინგი, მარკეტინგი, საკომუნიკაციო და ციფრული რეკლამის სტრატეგიები, შემოქმედებითი ლიდერობა.

მედიებს, როგორც განხორციელებული იდეების გავრცელების საშუალებებს: ტრადიციული და თანამედროვე მედია არხები (everything is media).

ვინ ვიქნები? 

3 წელიწადში იქნები შემოქმედებითი ლიდერი (Art Direction) სარეკლამო კრეატიული ინდუსტრიის წამყვან პოზიციებზე: არტ დირექტორი, გრაფიკული ან/და ციფრული დიზაინერი, ვიზუალური კონტენტის მწარმოებელი: ფოტო, ვიდეო, ილუსტრაცია, ანიმაცია. მიიღებ შემოქმედებით და სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, იმუშავებ ქართულ და საერთაშორისო ბრენდებთან, შექმნი ახალ ვიზუალურ კულტურას.

გიორგი შუბლაძე

კოორდინატორი

მობ: +995 595 599 655

ელ-ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge 

მისამართი: თბილისი, მარი ბროსეს #2

ადმინისტრაცია

ლექტორები