ცენტრები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრი
სსტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი