ცენტრები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი
სტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი
გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი
პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი
სტუდენტური მედიის ცენტრი