ცენტრები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი
სტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი
გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი
პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი
სტუდენტური მედიის ცენტრი
სწავლების სრულყოფის ცენტრი