University of Wyoming

University of Wyoming

ვაიომინგის უნივერსიტეტი წარმოადგენს სახელმწიფო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც დაარსდა 1886 წლის მარტში ქ. ლარამიში, ვაიომინგის შტატი.

ურთიერთ-თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2016 წლის დეკემბერში.  2017 წელს, GIPA-ს ხელშეწყობით,  Wyoming-ის უნივერსიტეტის 2 სტუდენტმა გაიარა შესაბამისი კურსები GIPA-ში და სტაჟირება  საქართველოს სამთავრობო სტუქტურებში; 

თანამშრომლობის მიმართულება: ყველა;