ვაკანსიები

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 • პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი

 • ასოცირებული პროფესორი - 8 ვაკანტური ადგილი
 • ასისტენტ-პროფესორი - 5 ვაკანტური ადგილი
 • ასისტენტი - 5 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება: საჯარო მმართველობა და მომიჯნავე სფეროები (ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, სოციალური პოლიტიკა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია).

პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 4 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება: 2024 წლის 15 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით.
 • კანდიდატებთან გასაუბრება: 22 - 26 აპრილი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

ასისტენტი - 3 ვაკანტური ადგილი

მიმართულებები: 

 • განათლების პოლიტიკა და ადმინისტრირება;
 • სოციალური მეცნიერებები (იძულებითი მიგრაცია);
 • სოციალური მეცნიერებები (სოციოკულტურული ანთროპოლოგია).

ასისტენტ - პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება:

 • სოციალური მეცნიერებები (სოციოკულტურული ანთროპოლოგია).

ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების საშუალო დონეზე ცოდნა.

ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების საშუალო დონეზე ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება: 2024 წლის 24 აპრილიდან 26 აპრილის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება: 30 აპრილი - 1 მარტი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ - პროფესორისა და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობებზე, შემდეგი მიმართულებებით:

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

ასისტენტ - პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - ადამიანური რესურსების მართვა

ასისტენტ - პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - საერთაშორისო ურთიერთობები

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი

ასისტენტ - პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - მარკეტინგი/ციფრული მარკეტინგი

ასოცირებული პროფესორი - 4 ვაკანტური ადგილი

ასისტენტ - პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - ჟურნალისტიკა

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები

პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი

ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება - კომუნიკაციები

ასისტენტ - პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი


მიმართულება - ფსიქოლოგია

ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი (ფსიქოლოგიის საფუძვლები)

ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი (პიროვნების ფსიქოლოგია)

ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი (ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები)

მიმართულება - სოციოლოგია

ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი (მოდერნული სოციოლოგიური თეორიები/პოსტ-მოდერნული სოციოლოგიური თეორიები)თითოეული თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ - პროფესორი

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტი

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები: 

 • საბუთების მიღება: 2024 წლის 26 მარტიდან 26 აპრილის ჩათვლით;

 • კანდიდატებთან გასაუბრება: 30 აპრილი - 2 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე შემდეგი მიმართულებებით:

მიმართულება:

ეკონომიკა - 1 ვაკანტური ადგილი

მიმართულება:

სოციოლოგია - 1 ვაკანტური ადგილი

თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების საშუალო დონეზე ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება: 2024 წლის 14 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება: 21 - 23 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე შემდეგი მიმართულებებით:

 • საჯარო მმართველობა - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ბიზნეს ადმინისტრირება - 1 ვაკანტური ადგილი

 • გარემოს დაცვა - 1 ვაკანტური ადგილი

  • სტატისტიკა და კვლევის მეთოდები - 1 ვაკანტური ადგილი

  თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
  • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
  • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

  კონკურსის ჩატარების ვადები:

  • საბუთების მიღება: 2024 წლის 15 მაისიდან 18 მაისის ჩათვლით.
  • კანდიდატებთან გასაუბრება: 21 - 23 მაისი.

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

  • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
  • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
  • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.  გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

  დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

  გისურვებთ წარმატებას!

  ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

  ასისტენტ - პროფესორი - 4 ვაკანტური ადგილი

  მიმართულებები:

  • მედია ხელოვნება - 1 ვაკანტური ადგილი
  • აუდიოვიზუალური ხელოვნება - 1 ვაკანტური ადგილი
  • სტატისტიკა და კვლევის მეთოდები - 1 ვაკანტური ადგილი
  • კომუნიკაციები - 1 ვაკანტური ადგილი

  ასისტენტი - 1 ვაკანტური ადგილი

  მიმართულება:

  • მედია ინჟინერია - 1 ვაკანტური ადგილი

  თითოეული თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ასისტენტ - პროფესორი

  • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
  • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

  ასისტენტი

  • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
  • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი);
  • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

  კონკურსის ჩატარების ვადები:

  • საბუთების მიღება: 2024 წლის 15 მაისიდან 18 მაისის ჩათვლით.

  • კანდიდატებთან გასაუბრება: 21 - 23 მაისი.

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

  • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
  • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
  • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.  გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.  დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.  გისურვებთ წარმატებას!