ვაკანსიები

ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“  აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობებზე:  პროფესორი - 3; ასოცირებული პროფესორი - 5; ასისტენტ-პროფესორი - 5; ასისტენტი - 1;

მიმართულებები;

 • პრეკალკულუსი / კალკულუსი - (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • სტატისტიკა & SPSS - (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • კომპიუტერული უნარები (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • სოციოლოგია (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • ფსიქოლოგია (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • კვლევის მეთოდები (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ფსიქოლოგია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • სოციოლოგია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ფილოსოფია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ინგლისური ენა (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • სოციოლოგია ( პროფესორი -1)
 • ფსიქოლოგია ( პროფესორი -2)
 • პოლიტიკური მეცნიერებები (ასისტენტი -1)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 4 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ-პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.
 • სოციალური და პოლიტიკური ანთროპოლოგიის ვაკანსიაზე სასურველია გამოცდილება შემდეგი მიმართულებებით: მიგრაციის ანთროპოლოგია, საზღვრები და მობილობა და საზღვრებს გასწვრივ ურთიერთობები.

      ასისტენტი: 

 • დოქტორანტი;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება 2021 წლის 4-6 აგვისტო;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება -  10 აგვისტო.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:
ავტობიოგრაფია (CV)
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17 

ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“  აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობებზე:  პროფესორი - 3; ასოცირებული პროფესორი - 5; ასისტენტ-პროფესორი - 5; ასისტენტი - 1;

მიმართულებები;

 • პრეკალკულუსი / კალკულუსი - (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • სტატისტიკა & SPSS - (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • კომპიუტერული უნარები (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • სოციოლოგია (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • ფსიქოლოგია (ასისტენტ პროფესორი - 1)
 • კვლევის მეთოდები (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ფსიქოლოგია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • სოციოლოგია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ფილოსოფია (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • ინგლისური ენა (ასოცირებული პროფესორი -1)
 • სოციოლოგია ( პროფესორი -1)
 • ფსიქოლოგია ( პროფესორი -2)
 • პოლიტიკური მეცნიერებები (ასისტენტი -1)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 4 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ-პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არა ნაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.
 • სოციალური და პოლიტიკური ანთროპოლოგიის ვაკანსიაზე სასურველია გამოცდილება შემდეგი მიმართულებებით: მიგრაციის ანთროპოლოგია, საზღვრები და მობილობა და საზღვრებს გასწვრივ ურთიერთობები.

      ასისტენტი: 

 • დოქტორანტი;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება 2021 წლის 4-6 აგვისტო;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება -  10 აგვისტო.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:
ავტობიოგრაფია (CV)
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17