ვაკანსიები

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიურ სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი;

 

ვაკანსიების მიმართულება:

 

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

ანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 21 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 25 აპრილი.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

 

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი;

 

ვაკანსიის მიმართულება - საერთაშორისო სამართალი

 

ანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 21 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 25 აპრილი

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

 

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს სოციალურ მეცნიერებატა  სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი;

 • ვაკანსიები განისაზღვროს შემდეგი მიმართულებით:

პროფესორი - (მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები) კერძოდ:

 • ეთნიკური და კულტურული უმცირესობებში ახალგაზრდების ინტეგრაცია 
 • კულტურის და კულტურათაშორისი ურთიერთობების სოციოლოგია

       ასოცირებული პროფესორი - (მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები) კერძოდ

 • აღმოსავლეთმცოდნეობა

თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამისი მიმართულებით;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 10 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

 • ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი;

 • ვაკანსიები განისაზღვროს შემდეგი მიმართულებით:

 • საჯარო სამართალი

თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამისი მიმართულებით;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 10 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს მმართველობის  სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

ვაკანსიების მიმართულებები:

პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება):

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება):

პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი (მიმართულება - სტატისტიკა და კვლევის მეთოდები) 

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი (მიმართულება - სტატისტიკა და კვლევის მეთოდები) 

      ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - ბიზნესის   ადმინისტრირება):

პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი ( მიმართულება - გარემოსდაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკა) 

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანტური ადგილი (მიმართულება - გარემოსდაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკა) 

ასისტენტ-პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - გარემოსდაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკა) 

პროფესორი - 4 ვაკანტური ადგილი ( მიმართულება - საჯარო მმართველობა) 

ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანტური ადგილი (მიმართულება - საჯარო მმართველობა) 

ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანტური ადგილი (მიმართულება - აკადემიური წერა) თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამისი მიმართულებით;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ - პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • კრეატიულ ინდუსტრიაში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 10 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!

ა(ა)იპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ აცხადებს  ღია კონკურსს ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიურ სკოლაში შემდეგი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

პროფესორი - 2  ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - მედია მენეჯმენტი და კომუნიკაცია):

პროფესორი - 2  ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - მედია ხელოვნება):

ასოცირებული პროფესორი - 1  ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - მედია ხელოვნება):

ასოცირებული პროფესორი - 1  ვაკანტური ადგილი; (მიმართულება - საზოგადოებრივი ურთიერთობები)

თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამისი მიმართულებით;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 • საბუთების მიღება - 2023 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 10 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • "სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: vacancy@gipa.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციის გამოგზავნისას, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს.

გისურვებთ წარმატებას!