ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე / სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელენე ბერიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი /მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

ელენე ასათიანი

სტუდენტური მედიის ცენტრის ხელმძღვანელი

ვანო ცერცვაძე

დოქტორი / პროფესორი / ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარიამ სარსევანიძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი კობერიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/ბიბლიოთეკარი