ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე / სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი