ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თედო სანიკიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

ანა გორგოძე

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელენე ბერიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / დეველოპერი

ელენე ასათიანი

აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/ სტუდენტური მედიის ხელმძღვანელი

ვანო ცერცვაძე

ბიზნესის ადმინიტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ლევან კურცხალია

სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი/მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის პროგრამის კოორდინატორი/ რადიო ჯიპას ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი

ირინა ბაქრაძე

სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი/სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი/დეკანის მოადგილე

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ხათუნა ბერაია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი/სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

გიორგი კობერიძე

პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

გიორგი ჩადუნელი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ანა ჩუთლაშვილი

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის III და IV კურსების ფსიქოლოგიის მაინორის კოორდინატორი / სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი