ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე / სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი / იურისტი

ელენე ბერიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი /მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

ელენე ასათიანი

სტუდენტური მედიის ცენტრის ხელმძღვანელი

ვანო ცერცვაძე

დოქტორი / პროფესორი / ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი