ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თედო სანიკიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელენე ბერიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ელენე ასათიანი

სტუდენტური მედიის ცენტრის ხელმძღვანელი

ვანო ცერცვაძე

პროფესორი

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

პოზიცია: ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

გიორგი კობერიძე

პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

გიორგი ჩადუნელი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

სალომე გველესიანი

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ანა ჩუთლაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი