სხვა ტიპის ლექტორი

სხვა ტიპის ლექტორი

ლეილა ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარი ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარ ჟღენტი

უცხოური ენა, დარგობრივი უცხოური ენის ლექტორი

ინგა კახიანი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

დავით დემეტრაშვილი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

ნანა ქაშაკაშვილი

მეწარმეობა 3,მენეჯმენტის საფუძვლები

გიორგი აბესაძე

მეწარმეობა 3

ქეთევან რუხაძე

მეწარმეობა 3