სხვა ტიპის ლექტორი

სხვა ტიპის ლექტორი

ლეილა ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარი ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარ ჟღენტი

უცხოური ენა, დარგობრივი უცხოური ენის ლექტორი

ინგა კახიანი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

ნანა ქაშაკაშვილი

მეწარმეობა 3,მენეჯმენტის საფუძვლები

გიორგი აბესაძე

მეწარმეობა 3

ქეთევან რუხაძე

მეწარმეობა 3

თამარ დოლიძე

გაცნობითი პრაქტიკა

გრიგოლ ჭკადუა

გაცნობითი პრაქტიკა

ფარნაოზი დვალი

გაცნობითი პრაქტიკის ლექტორი

ელენე მაღრაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ლიანა ქინქლაძე

ანატომიის საფუძვლები,დარგობრივი უცხოური ენა

ლალი მაჩაიძე

გარემოს დაცვის საფუძვლები,გარემოს დაცვის მენეჯმენტი,გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები,ნარჩენების მართვა,წყლის და ჰაერის დაბინძურება,გარემოსდაცვით საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა

გიორგი ბარძიმაშვილი

გარემოს დაცვის საფუძვლები

ლევან ყიფიანი

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები,ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი

ნუკრი მელექსიშვილი

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო

ნათია სვანიძე

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე,ტრანსპორტის უსაფრთხოება და რისკის კონტროლი,სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი

ვახტანგი მესხიძე

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

ზაალ ნადირაძე

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი

თეა მაღედანი

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი