პროფესურა

პროფესურა

კოტე ერისთავი

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი / პროფესორი

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი / კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

ნათია ჭიღვარია

სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი / პროფესორი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / პროფესორი

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

დავით ჯანდიერი

პროფესორი

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი , პროფესორი

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ასისტენტი