პროფესურა

პროფესურა

ნათია ჭიღვარია

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი / ინგლისური ენა

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / კულტურული მემკვიდრეობა

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / კონსტიტუციური სამართალი/ადამიანის უფლებების სამართალი; საერთაშორისო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამართლის საფუძვლები.

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ადგილობრივი თვითმმართველობა

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნეს მოდელირება და ანალიზი, მარკეტინგი

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის და გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / სამოხელეო ეთიკა

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნესის ადმინისტრირება

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

ირაკლი სოკოლოვსკი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი / შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საკონტრაქტო სამართალი და ხელშეკრულებების შედგენა

ნინო მახვილაძე

ასისტენტ-პროფესორი / მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი / კვლევის მეთოდები

ანა ქეშელაშვილი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი / კვლევის მეთოდები

ნუგზარ ამილახვარი

პროფესორი, მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ლევან დოლიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი ფილოსოფიის ისტორიებში, მართვის სოციოლოგია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ეკონომიკა და საერთაშორისო ეკონომიკა

მიხეილ დარჩიაშვილი

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

გიორგი შუბითიძე

შესავალი სოციოლოგიაში