სასერტიფიკატო პროგრამები

სასერტიფიკატო პროგრამები ყველა პროგრამა

სახელმწიფო, (სამოქალაქო) საზოგადოება და ეკონომიკა სახელმწიფო, (სამოქალაქო) საზოგადოება და ეკონომიკა
ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია
აღზრდის ფსიქოლოგია აღზრდის ფსიქოლოგია
ქალაქის სოციუმი და მისი სივრცითი სამოსი ქალაქის სოციუმი და მისი სივრცითი სამოსი
მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
გაყიდვების მენეჯმენტი გაყიდვების მენეჯმენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ბიზნეს ქოუჩინგი ბიზნეს ქოუჩინგი
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
International Summer School International Summer School
კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები
კლინიკის მენეჯმენტი კლინიკის მენეჯმენტი
სტრატეგიული კომუნიკაცია სტრატეგიული კომუნიკაცია
რეკლამა რეკლამა
სარეკლამო ფროდაქშენი სარეკლამო ფროდაქშენი
კომუნიკაცია და ქცევის დიზაინი კომუნიკაცია და ქცევის დიზაინი
ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის სამოქალაქო  მონიტორინგი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის სამოქალაქო მონიტორინგი