სასერტიფიკატო პროგრამები

სასერტიფიკატო პროგრამები ყველა პროგრამა

მაკროეკონომიკა არაეკონომისტებისთვის: როგორ მუშაობს კაპიტალისტური ეკონომიკა მაკროეკონომიკა არაეკონომისტებისთვის: როგორ მუშაობს კაპიტალისტური ეკონომიკა
ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია
აღზრდის ფსიქოლოგია აღზრდის ფსიქოლოგია
მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ყველაფერი თბილისის შესახებ ყველაფერი თბილისის შესახებ
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
გაყიდვების მენეჯმენტი გაყიდვების მენეჯმენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ბიზნეს ქოუჩინგი ბიზნეს ქოუჩინგი
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
თბილისის სერტიფიცირებული გიდი თბილისის სერტიფიცირებული გიდი
International Summer School International Summer School
კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები
+20% შენს ცოდნას +20% შენს ცოდნას
კლინიკის მენეჯმენტი კლინიკის მენეჯმენტი
სტრატეგიული კომუნიკაცია სტრატეგიული კომუნიკაცია
რეკლამა რეკლამა
ფროდაქშენ ლაბორატორია ფროდაქშენ ლაბორატორია
ფოტოგრაფიის საფუძვლები ფოტოგრაფიის საფუძვლები
კომუნიკაცია და ქცევის დიზაინი კომუნიკაცია და ქცევის დიზაინი
საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კვლევების საუნივერსიტეტო პროგრამა საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კვლევების საუნივერსიტეტო პროგრამა
URBAN AGENDA URBAN AGENDA
Business Journalism and Visual Data Storytelling Certification Program Business Journalism and Visual Data Storytelling Certification Program