სასერტიფიკატო პროგრამები

სასერტიფიკატო პროგრამები ყველა პროგრამა

მარკეტინგი მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი ზოგადი მენეჯმენტი
ფინანსების მენეჯმენტი ფინანსების მენეჯმენტი
ბიზნესის მენეჯმენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების მართვა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფეხბურთის მენეჯმენტი ფეხბურთის მენეჯმენტი
International Summer School International Summer School
კლინიკის მენეჯმენტი კლინიკის მენეჯმენტი
სტრატეგიული კომუნიკაცია სტრატეგიული კომუნიკაცია
აღზრდის ფსიქოლოგია აღზრდის ფსიქოლოგია
ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა ოპერაციების მენეჯმენტი და ლოგისტიკა
სპორტის მენეჯმენტი სპორტის მენეჯმენტი