George Mason University

George Mason University

აშშ-ს ერთი ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომელიც 1949 დარსდა. ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავებას და ფუნქციონირებას, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების დაგეგმვას და ამუშავებას;

მოცემულ უნივერსიტეტთან პარტნიორობის წარმატებული ნიმუშია ერთობლივი შრომათა კრებულის გამოცემა “Ongoing Issues in Georgian Policy and Public Administration”, Westphalia Press, Washington, DC. 2017; 

თანამშრომლობის მიმართულება: საჯარო მმართველობა;