დეპარტამენტები

დეპარტამენტები ყველა დაწესებულება

კვლევის დეპარტამენტი
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი