დეპარტამენტები

დეპარტამენტები ყველა დაწესებულება

კვლევების დეპარტამენტი
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი