დეპარტამენტები

კვლევის დეპარტამენტი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი