დეპარტამენტები

კვლევის დეპარტამენტი
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი