ლექტორები

პროფესურა ყველას ნახვა

კოტე ერისთავი

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი / პროფესორი / ადამიანის უფლებების თეორია და პრაქტიკა

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი / კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

ნათია ჭიღვარია

სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნეს მოდელირება და ანალიზი, მარკეტინგი

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნესის ადმინისტრირება

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / კონსტიტუციური სამართალი ; ადამიანის უფლებების სამართალი; საერთაშორისო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამართლის საფუძვლები.

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ადგილობრივი თვითმმართველობა

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ასისტენტი ; სამოხელეო ეთიკა

ირაკლი სოკოლოვსკი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / პროფესორი / შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საკონტრაქტო სამართალი და ხელშეკრულებების შედგენა

ნინო ლიპარტელიანი

ასოცირებული პროფესორი / აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ანა ქეშელაშვილი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი / პროფესორი ; კვლევის მეთოდები

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი / ხელოვნება და პოლიტიკა თანამედროვე ხელოვნება

ნინო მახვილაძე

ასისტენტ-პროფესორი / მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

თინათინ ჩხეიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / სოციალური ფსიქოლოგია, გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია, გავლენის ფსიქოლოგია, საორგანიზაციო ქცევა

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე / სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი / ეკონომიკა და საერთაშორისო ეკონომიკა

თენგიზ ფხალაძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ასოცირებული პროფესორი

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი / შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ბაკურ კვაშილავა

პროფესორი / საერთაშორისო ურთიერთობები ; შედარებითი პოლიტიკა

არჩილ გერსამია

პროფესორი / საჯარო ფინანსები, მაკროეკონომიკა

მოწვეული ლექტორები ყველას ნახვა

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ფსიქოლოგია

ლევან ბერძენიშვილი

დიადი წიგნები, რიტორიკა და კამათის ხელოვნება

რევაზ ჩხეიძე

ევროკავშირის სამართალი

გიორგი თარგამაძე

თამარ ჟვანია

საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკური სწავლება

ნინო ბაქრაძე

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ნინო გაგუა

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ლელი ბლაგოგრანოვა

სხვა ტიპის ლექტორი ყველას ნახვა

ლეილა ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარი ბერიშვილი

უცხოური ენის ლექტორი

თამარ ჟღენტი

უცხოური ენა, დარგობრივი უცხოური ენის ლექტორი

ინგა კახიანი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

ნანა ქაშაკაშვილი

მეწარმეობა 3,მენეჯმენტის საფუძვლები

გიორგი აბესაძე

მეწარმეობა 3

ქეთევან რუხაძე

მეწარმეობა 3

თამარ დოლიძე

გაცნობითი პრაქტიკა

გრიგოლ ჭკადუა

გაცნობითი პრაქტიკა

ფარნაოზი დვალი

გაცნობითი პრაქტიკის ლექტორი

ელენე მაღრაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ლიანა ქინქლაძე

ანატომიის საფუძვლები,დარგობრივი უცხოური ენა

ლალი მაჩაიძე

გარემოს დაცვის საფუძვლები,გარემოს დაცვის მენეჯმენტი,გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები,ნარჩენების მართვა,წყლის და ჰაერის დაბინძურება,გარემოსდაცვით საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა

გიორგი ბარძიმაშვილი

გარემოს დაცვის საფუძვლები

ლევან ყიფიანი

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები,ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი

ნუკრი მელექსიშვილი

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო

ნათია სვანიძე

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე,ტრანსპორტის უსაფრთხოება და რისკის კონტროლი,სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი

ვახტანგი მესხიძე

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

ზაალ ნადირაძე

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი

თეა მაღედანი

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი