მოწვეული ლექტორები

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვა, პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება, სამოქალაქო საზოგადოება: შესავალი

განათლება/პროფესია : სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

გამოცდილება :

 • საერთაშირისო ორგანიზაციები, არა-სამთავრობო სექტორი, საჯარო სამსახური, აკადემიური სექტორი

მოქმედი სამსახური:

 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ლექტორი

პუბლიკაციები:

 • Koberidze T., (2016) Post-Soviet Civil Society- Institutional Associations vs Oppositional Culture of Civic Life, International Research Journal, ISSN 23033-9869, N6 (48)1, June 2016, DOI:10.18454/IRJ.2227-6017

 

 • Koberidze T., (2016) Impact of Georgian Non-governmental Sector on Social Capital in the Process of Policy Advocacy , Journal of Politics and DemocratizationVol 1(1), 2016, Georgian Institute of Public Affairs in Tbilisi, Georgia and Troy University in Troy, Alabama, USA. 

 

 • Koberidze T., (2016) The Policy Advocacy Milieu and its Impact on Advocacy Results in Georgia (2016), Journal of Politics and DemocratizationVol 1(2), 2016, Georgian Institute of Public Affairs in Tbilisi, Georgia and Troy University in Troy, Alabama, USA

 

 • Koberidze T., (2017) Stabile B., Ghonghadze N, (eds)Tyranny of Majority in Georgia: Can we handle it? Ongoing Issues in Georgian Policy and Public Administration, Westphalia Press, ISBN-10:1-63391-557-3

 

კვლევები:

 

 • სამოქალაქო ადვოკატირების ზეგავლენა საჯარო პოლიტიკაზე (GIPA, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016)
 • მოსახლეობის გამოკითხვა სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ (CRRC, EWMI G-PAC, 2014)
 • სოფლის მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN) (EWMI G-PAC)
 • რეგიონების პრობლემატიკის კვლევა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN) (EWMI G-PAC)
 • მაჟორიტარი სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროებს საქმიანობის კვლევა, EWMI G-PAC, Cida, 2013
 • ადვოკატირების შესაძლებლობის კვლევა საქართველოს სამოქალაქო სექტორში (Advocacy Capacity Assessment of Georgian NGOs, EWMI-GPAC 2013)
 • გენდერული მდგომარეობის შეფასება საქართველოში (Gender Assessment for USAID/Caucasus, 2003)
 • სამართლის უზენაესობის შეფასება საქართველოში (Rule of Law Assessment for USAID/Caucasus, 2002)
 • კონფლიქტის კვლევა საქართველოში (Conflict Assessment for USAID/Caucasus, 2002)