სხვა ტიპის ლექტორი

თამარ დოლიძე

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: t.dolidze@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სახელმწიფო მართვის მოხელე. შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - შპს „თეგეტა მოტორსი“. მუშაობდა  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში (2008 – 2018). გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება შრომის უსაფრთხოების სისტემების შექმნასა და მართვაში. ხუთი წელია რაც GIPA-ს პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში პროფესიული მასწავლებლის პოზიციას იკავებს. არის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების უმაღლესი პროფესიული პროგრამის თანახელმძღვანელი. ასევე ახორციელებს პროფესიულ კონსულტაციებსა და ტრენინგებს მრავალ კერძო კომპანიასა და სასწავლო დაწესებულებაში.

სასწავლო კურსები: 

  • გაცნობითი პრაქტიკა;
  • საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილებზე 
  • საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი  
  • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი 
  • სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეების და რისკის კონტროლი

პროექტები: 

საქართველოს მთავრობის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ევროკავშირის ერთობლივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის პროექტი „დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხოების შესახებ ევროდირექტივების ტრანსპოზიცია საქართველოს კანონმდებლობაში“.