სხვა ტიპის ლექტორი

დავით დემეტრაშვილი

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: d.demetrashvili@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა:

დავით დემეტრაშვილი არის GIPA-ს მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი, უნივერსიტეტში აღნიშნული პოზიცია უკავია 2013 წლის სექტემბრიდან. ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის დიპლომს. იგი ასევე GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულია. 2021 წლის 1 ნოემბრიდან იგი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციას იკავებს. ფლობს პროგრამირების რამდენიმე ენას, ასევე აქვს გამოცდილება სისტემურ ქსელის ადმინისტრირებაში. ასევე აქვს, გამოცდილება დიდ მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის აგებასა და დამუშავებაში. ფლობს არაერთ სერტიფიკატს IT მიმართულებით


სასწავლო კურსები:

ინფორმაციული წიგნიერება 2;