პროფესურა

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი / კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

ელფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

ცირა ელისაშვილი - პროფესორი, საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი (GIPA), სწავლობს დოქტურანტურაში. 2005 წლიდან, GIPA-ში კითხულობს ლექციებს კულტურული მემკვიდრეობის და ურბანული პოლიტიკის საგნებში. არის ჯიპას კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი. აქტიურად არის დაკავებული საზოგადოებრივი საქმიანობით, ხელმძღვანელობს ქალაქზე მზრუნველთა გაერთიანება „ტფილისის ჰამქარს“.

პუბლიკაციები

·         საჯარო მმართველობა საქართველოში - თანამედროვე ქეისები - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2014 წ.

·          კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხის  რევიზიის შედეგები - ტფილისის ჰამქრი. 2013

·         ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის საკანონმდებლო პრობლემები და სამართალდარღვევები - ტფილისის ჰამქარი 2013 წ.

·          კულლტურული მემკვიდრეობის საართლებრივი ჩარჩო; - "სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურული რესურსები" 2014 წ.

·          "გალაქტიონის ქ. # 24/21 ისტორიული  კვლევა" - 2006 წელს დაფინანსებული "ძველი თბილისის" გამგეობა

·          არქიტექტურულ-მხატვრული ანალიზი და ისტორიული ნაგებობების შეფასება რუსთაველის გამზირზე # 24, # 26, # 28 - 2006 წ.

·          "ძველი თბილისის ურბანული რეაბილიტაცია" - 2003 წ.