პროფესურა

ცირა ელისაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობა და ქალაქის პოლიტიკა

ელფოსტა: Ts.elisashvili@gipa.ge

ცირა ელისაშვილი არის პროფესორი, საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი (GIPA), სწავლობს დოქტურანტურაში. 2005 წლიდან, GIPA-ში კითხულობს ლექციებს კულტურული მემკვიდრეობის და ურბანული პოლიტიკის საგნებში. იგი არის ჯიპას კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი. აქტიურად არის დაკავებული საზოგადოებრივი საქმიანობით, ხელმძღვანელობს ქალაქზე მზრუნველთა გაერთიანება „ტფილისის ჰამქარს“.