მოწვეული ლექტორები

ზაზა სუხიშვილი

ქართული სამართლის ისტორია

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, თსუ