მოწვეული ლექტორები

ზაზა სუხიშვილი

ქართული სამართლის ისტორია

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტორი