პროფესურა

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი , პროფესორი

პროფესია : სამართალმცოდნე

გამოცდილება : ადგილობრივი თვითმმართველობა, რეგიონული მართველობა

მოქმედისამსახური : ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში (UNDP-ის პროგრამა „რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა საქართველოში“)

კვლევები და პუბლიკაციები - „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური მოწყობა“; „სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის“, „სამაგიდო წიგნი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს თანამშრომელთათვის“, „საჯარო სამსახური“,  „ადგილობრივი თანასაზოგადოება, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების აუცილებელი პირობა“, „The Local Self-Government Code of Georgia, the issue of self-organization and the concept of self-government according to the European Charter of Local Self-Government“