მოწვეული ლექტორები

რევაზ ჩხეიძე

ევროკავშირის სამართალი

მოწვეული ლექტორი; დოქტორანტი, პარიზის მე-2 უნივერსიტეტის მაგისტრი ევროპის კავშირის სამართალში.