მოწვეული ლექტორები

ლელა მაჩაიძე

„პროექტის მართვის ექსპერტები“ აღმასრულებელი დირექტორი

ელფოსტა: machaidzelela@gmail.com

მსხვილმასშტაბიანი და მაღალბიუჯეტიანი (150 მლნ. დოლარზე მეტი) პროექტების მართვის გამოცდილება მსოფლიოში ცნობილ ამერიკულ კორპორაციებთან, ბექტელი (BNI) და სიეიჩ2მჰილლი (CH2MHILL) მუშაობისას.  პროექტში ლოჯისტიკური, შესყიდვების/კონტრაქტების, ხარისხის კონტროლის/ზედამხედველობის, ადმინისტრაციული, საინჟინრო, სამშენებლო და ექსპლოატაციაში გაშვებისა პროცესების ჩამოყალიბება, დანერგვა და მართვა. ყოველდღიური მენტორინგი და გეგმიური ტრეინინგების ჩატარება 60–მდე თანამშრომელთან. მართვის პროცესების და ტექნიკების, მართვის ციკლების და დაგეგმვის უზრუნველყოფა. დამკვეთთან ყოველდღიური კომუნიკაცია. ერთ–ერთი პასუხისმგებელი პროექტის ყოველწლიური გეგმის და ბიუჯეტის შედგენაში.  ბიუჯეტის და გეგმის მართვა/მონიტორინგი აშშ–ს შესყიდვების რეგულაციის მიხედვით (Federal Acquisition Regulation - FAR) და Earned Value Management System (EVMS).

სასწავლო კურსები:

 • ხელოვნური ინტელექტი ჯანდაცვაში - MIT Sloan Loan Executive Program
 • ხელოვნური ინტელექტი - Saïd Business School, University of Oxford
 • პროექტის მართვის პროფესიონალი (PMP) - პროექტის მართვის ინსტიტუტი
 • ეჯაილის სერთიფიცირებული პროფესიონალი (ACP) - პროექტის მართვის ინსტიტუტი
 • ბიზნეს ურთიერთობების მართვის პროფესიონალი (BRMP)
 • ხარისხის კონტროლისა და პროცესების გაუმჯობესების სერთიფიცირებული კურსები (Six Sigma Champion and Yellow Belt Certification)
 • ბიუჯეტის შექმნა, ხარჯებისა და ვალდებულებების მიმოხილვა
 • Primavera (P3) Project Planner
 • Earned Value Management System (EVMS)
 • e-PC-Works – პროფესიული სერვისები
 • ტენდენციები – პროცესები და რისკის შემცირება
 • ბიზნეს პროცესების მართვა და დაგეგმვა
 • ABC ანალიზის მეთოდები – t I & II
 • მონაცემთა შეფასება და ანალიზი
 • პერსონალის სამუშაოს შესრულების შეფასება, მოქმედების განმსაზღვრელი ფაქტორები, პერსონალის ჩართულობა.
 • კონტრაქტების მართვა და მონიტორინგი (FAR)

 

კვლევები და პუბლიკაციები: 

 • Lasha Labadze, Maya Grigolia, and Lela Machaidze. Role of AI chatbots in education: systematic literature review; October 2023; International Journal of Educational Technology in Higher Education 20(1). DOI:1186/s41239-023-00426-1

 

პროექტები: 

 • N/A

 

კვლევითი ინტერესები: 

ხელოვნური ინტელექტი პროექტების მართვაში. ხელოვნური ინტელექტი საჯარო მმართველობაში; ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკული გამოყენება ბიზნესში. გენერაციული ხელოვნური ინტელექტი და მისი შესაძლებლობები. ხელოვნური ინტელექტი, რეგულაციები, პროცესები და პროცედურები საჯარო და კერძო სტრუქტურებში.