პროფესურა

თინათინ ჩხეიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ელფოსტა: chkheidze.tina@gmail.com

თინათინ ჩხეიძე, GIPA-ას ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  სადოქტორო პროგრამების სამეცნიერო საბჭოს წევრი   (GIPA) , 2011 წლიდან კითხულობს ლექციების კურსს „შესავალი სოციალურ ფსიქოლოგიაში“, „ორგანიზაციული ქცევა“ სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე და ლექციების კურსს „გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია“, „საორგანიზაციო ქცევა“,   ფსიქოლოგია“,  სამაგისტრო პროგრამაზე . თინათინ ჩხეიძე  სხვადასხვა დროს კითხულობდა ლექციებს რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში (2013 - დღემდე), ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (2011-2013), ლონდონის მრეწველობისა და კომერციის პალატის საგამოცდო საბჭოს საგამოცდო ცენტრში (2006  – 2009). 1973-2011 წლებში იყო უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. თინათინ ჩხეიძეს აქვს  პუბლიკაციები, მონაწილეობს კონფერენციებში. ამჟამად მონაწილეობს შოთა რუსთაველის  სამეცნიერო ფონდის  გრანტში „განწყობის თეორიის ცნებითი აპარატის დადგენა“    2015-2018.