მოწვეული ლექტორები

დავით გელაშვილი

საქართველოს საგადასახადო სამართლის საფუძვლები

ელფოსტა: DGelashvili@bdo.ge

განათლება:

1999-2014 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: მაგისტრის დიპლომი.

2001 - ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ბერლინი, გერმანია  გაცვლითი პროგრამა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია სამართალში.

2002 - ოსნაბრიუკის უნივერსიტეტი, გერმანია DAAD-ის სტიპენდია კურის - გერმანული ენა იურისტებისათვის.

2004-2005 - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია: სპეციალური კურსი კერძო სამართალში.

2005 - იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი ავსტრიის უნივერსიტეტის კურსი ,,ფინანსები იურისტებისათვის’’

2011 -  მასტერკლასი – სასწავლო მეთოდების დანერგვაში – USAID, EW Management Institute.

2011 - მასტერკლასი – პრაქტიკული იურიდიული სავარჯიშოების გამოყენება დიდ ჯგუფებში – USAID, EW Management Institute.

2012 - ტრენინგი მედიაციის უნარებში – CEDR (USAID, EWMI, giz, BMZ)

2015 - ტრენინგი სწავლების უნარებში. USAID JILEP. პროფესორი დილეინ სვენსონი.

2015 - ვორკშოპი სასამართლო დავების წარმოება სასაქონლო ნიშნებისა და საავტორო უფლებების სფეროში.  GCA / SAKPATENTI / GBA / CLDP.

 

ძირითადი სამუშაო გამოცდილება

   BDO ფარგლებში      www.bdo.ge

  • 2004 - 2008  იურისტის პოზიცია კომპანია ბიდიო (ყოფილი შპს ,,თბილისის მენეჯერები და კონსულტანტები’’).
  • 2008 - დღემდე პარტნიორი და დირექტორი საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიაში „ბიდიო ლეგალ’’   

  

   დამოუკიდებლად:

 

 

  • ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
  • ავტორიზებული გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი