პროფესურა

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი / შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ზაალ (ზაზა) აბაშიძე , პროფესორი, GIPA-ში კითხულობს მსოფლიო ისტორიის კურსს. ისტორიის დოქტორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი. აქვს უმაღლესი და საშუალო განათლების სისტემაში მუშაობის 35 წლიანი გამოცდილება. 1991-2005 წწ. კითხულობდა საქართველოს ისტორიის კურსს თსუ-ში, 1993-1996 წწ. მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამართველოს უფროსად, 2005-2006 წლებში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორად, 1998 წელს რელიგიის ისტორიის განხრით სტაჟირებაზე იმყოფებოდა ოქსფორდის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი). არის 35 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, აქედან 3 წიგნის თანაავტორი. 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს საეკლესიო ენციკლოპედიის რედაქციას. მომზადებული აქვს საბაკალავრო კურსი "ისტორიული მოვლნები".