პროფესურა

ანა ქეშელაშვილი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი / პროფესორი ; კვლევის მეთოდები

ელფოსტა: a.keshelashvili@gipa.ge

ანა ქეშელაშვილი ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის პროფესორია. მას აქვს დოქტორის ხარისხი კომუნიკაციაში, რომელიც სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტში მოიპოვა, ხოლო მაგისტრის ხარისხი - ლუიზიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი ასევვე არის GIPA-ს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის კურსდამთავრებული. მისი კვლევის ძირითად ინტერესს წარმოადგენს ჟურნალისტური განათლება, ტექნოლოგიების გავლენა კომუნიკაციასა და ჟურნალისტიკაზე, სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. 
ანა ქეშელაშვილი ასევე არის Internet Society-ის ქართული წარმომადგენელობის საბჭოს წევრი; აქვს საინფორმაციო და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების კონსულტანტის ხანგრძლივი გამოცდილება, ასევე მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება სხვადასხვა ტიპის მედიაში.
სამეცნიერო და გამოყენებითი კვლევები:
 • Keshelashvili, A., Kharbedia, E., & Makharadze, A. (forthcoming). Verification of social media content: A study of newsroom practices and journalism education modules. 
 • Tsomaia, T. & Keshelashvili, A. (Forthcoming). Journalism Programme Accreditation in Georgia. In Nowak, E. (Ed.) Accreditation of Journalism Education in Europe. Nomos, Broschiert, Germany.
 • European Journalism Training Association (EJTA) research project Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st Century; how journalism educators in Europe view the future of a profession in transition. - forthcoming in 2019
 • Keshelashvili, A. (2016) “Adoption of Innovations among Georgian Journalism Educators.” Presented at EJTA Teachers’ pre-conference session. Paris, October, 27, 2016
 • Keshelashvili, A. (2015). “Informal Networks of Educators and Innovations at Journalism Schools.” Research Escalator presentation at ICA 65th Annual Conference, San Juan, Puerto Rico, May 22-25, 2015.
 • Mortensen, T. M., Jones, J., & Keshelashvili, A. (2015). Dear Citizen Photojournalists: Who are you? Studying the motivations and values of citizen photojournalists. Photographies, 8(2), 211-230.
 • Mortensen, T. B., Keshelashvili, A. & Weir, T. (2015): Who We Are. A Q-study of types of citizen journalists. Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2015.1053506
 • Keshelasvhili, A. (2015). Georgian Journalism Educators: Implementing Innovations.” Presented at ICA 65th Annual Conference, San Juan, Puerto Rico, May 22-25, 2015
 • Mortensen, T. B., Keshelashvili, A. & Weir, T. (2015). “Who We Are. A Q-study of types of citizen journalists.” Presented at ICA 65th Annual Conference, San Juan, Puerto Rico, May 22-25, 2015
 • Keshelashvili, A. (2014). Innovation among Georgian journalism educators: A network analysis perspective (Doctoral dissertation, University of South Carolina).
 • https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4004&context=etd
 • Danelia, N. & Keshelashvili, A. (2014). “Internet is an important medium for youth political participation in Georgia.” Presented at AEJMC 39th Southeast Colloquium, Gainesville, FL, March 20-22, 2014. (Top Student Paper in Newspaper and Online Division)
 • Mortensen, T. B., & Keshelashvili, A. (2013). If Everyone with a Camera Can Do This, Then What? Professional Photojournalists' Sense of Professional Threat in the Face of Citizen Photojournalism. Visual Communication Quarterly, 20(3), 144-158.
 • Keshelashvili, A. (2013). “Gatekeepers in Social Networks: What They Care About.” Paper presented at Beyond Convergence: Mobile, Social, and Virtual Media conference, Las Vegas, NV, October 24-26, 2013.
 • Keshelashvili, A., & Cardell, K. (2013). “Placing Blame and Seeking Solutions: Media Framing of School Shootings.” Presented at AEJMC, Washington DC, August 8-11, 2013. (Best Student Paper award in Mass Communication and Society Division)
 • Buehner, T. & Keshelashvili, A. (2013). Comparing the Ethics of citizen photojournalists and professional photojournalists: A coorientational study. Presented at AEJMC, Washington DC, August 8-11, 2013.
 • Keshelashvili, A., Danelia, N., and Kakabadze. N., (2012). Mapping Digital Media – Georgia. Country report. Open Society Institute https://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-georgia
 • Keshelashvili, A. (2012). Global Voices – Motivation to Volunteer. Presented at Convergence and Society conference, Columbia, SC, September 27-28, 2012.
 • ქეშელაშვილი, ა., ნაჭყებია, თ., პაიჭაძე გ. და ასათიანი ს. (2013) ვიდეო ადვოკატირების სახელმძღვანელო. პროექტი ჰარმონია, თბილისი, საქართველო https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcivics.ge%2Fuploads%2Fvideo_advocacy_manual.pdf
 • ქეშელაშვილი ა. (2011). პოლიტიკის გაშუქება - სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის. ვესტმინსტერის ფონდი.
 • Keshelashvili, A. (2007). Research and Investigation in Journalism. In Alaverdyan. D (Ed.) From Journalists to Journalists. British Council Publication
 • Trammell, K.D., & Keshelashvili, A. (2005). Examining the new influencers: A self-presentation study of A-List blogs. Journalism & Mass Communication Quarterly, 82 (4), 968 - 982. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769900508200413