პროფესურა

ნათია ჭიღვარია

სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი / პროფესორი

ელფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. ჯიპას სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის, საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრი.           ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური საბჭოს წევრი. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის                                                                                                             უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტი; აქვს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობის  ხანგრძლივი გამოცდილება, როგორც სწავლების, ასევე ადმინისტრირებისა და აკადემიური საქმიანობის თვალსაზრისით, ხარისხის მართვის, საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის და განვიტარების, პროექტების მართვის მიმართულებით.  გახლავთ სახელმძღვანელოების მთარგმნელი და პუბლიკაციების ავტორი.

 

სასწავლო კურსები:

 • ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი;
 • ბიზნეს ინგლისური;
 • საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია:
 • ინგლისური ენის გრამატიკა.

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 • 2021: “Does mining industry in Georgia affect public health?”, საუნივერსიტეტო კვლევის პროგრამა საჯარო პოლიტიკაში; Georgian University in Athens; USA;
 • 2021; თარჯიმანი; აშშ-ს საელჩოს მიერ დაფინანსებული წიგნის თარგმანის პროგრამა საქართველოში; სახელმძღვანელო: „ორგანიზაციული ქცევა: კვალიფიციური მიდგომა”; ავტორები: დოქტორი ქრისტოფერ პ ნეკი; დ ჰოუტონი; ემმა. ლ. მიურეი; Sage publication Inc. 2019;
 • 2019_ თარჯიმანი; აშშ-ს საელჩოს მიერ დაფინანსებული წიგნის თარგმანის პროგრამა საქართველოში; სახელმძღვანელო: „ოპერაციული მენეჯმენტი: პროცესები და მომარაგების ჯაჭვი“, ავტორები: ლი კრაჯევსკი, მანოჯი; ლარი რიცმანი; Pearson; 2018;
 • 2018_ თარჯიმანი; აშშ-ს საელჩოს მიერ დაფინანსებული წიგნის თარგმანის პროგრამა საქართველოში; სახელმძღვანელო: „მეწარმეობა_ახალი საწარმოს წარმატებით წამოწყება“ ავტორები: ბრუს ბარინგერი; რ. დუან აირლენდი; Pearson; 2018.

 პროექტები:

 • 2023-მიმდინარე: „კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა ქართულ უნივერსიტეტებში“, ევროკომისია.
 • 2018- მიმდინარე: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევითი შესაძლებლობების ამაღლება კვლევისა და განვითარების ერთეულების განვითარების გზით (HERD); ევროკომისია, ERASMUS+ KA2 პროგრამა.
 • 2022-2023: Equastream _ გენდერული მეინსტრიმი აკადმიურ სფეროში“ შვედეთის ინსტიტუტი.
 • 2019-2021: ტრენერი და ავტორი ინტენსიური სასწავლო კურსის: ინგლისური ენის უნარების გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობებისთვის; პროექტი „სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელისშეწყობა ახალქალაქში“ დონორი_ ENPARD Georgia
 • 2021: ტრენერი და ავტორი ინტენსიური სასწავლო კურსის: ქართულ ტექსტთან მუშობის უნარჩვევების გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობისთვის; პროექტი „სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელისშეწყობა ახალქალაქში“ დონორი_ ENPARD Georgia;.
 • 2020: ავტორი და ტრენერი ტრენინგ პაკეტის „მთავარი გარემოსდაცვითი გამოწვევები“; პროექტის პარტნიორები_ „People in Need” ENPARD; Czech Republic Development Cooperation; GIPA
 • 2019: ტრენერი და ავტორი ტრენინგ პაკეტის პროფესიული ინგლისური გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში; გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის; პროექტი FAO-ს და GIPA-ს ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის პარტნიორობით;

 

კვლევითი ინტერესები:

განათლების ხარისხის მართვა/ადმინისტრირება, საჯარო მმართველობა, გარემოსდაცვა.