მოწვეული ლექტორები

კახაბერ ურიადმყოფელი

ადმინისტრაციული სამართალი

სამართლის დოქტორი. „სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის“ დამფუძნებელი და პროექტის მენეჯერი.