მოწვეული ლექტორები

ნინო ბაქრაძე

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ნინო ბაქრაძე - გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი, ფაქტის” დამფუძნებელია. 2014 წელს მიიღო ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის მაგისტრის დიპლომი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). ბაქრაძეს აქვს 7 წლიანი ჟურნალისტური საქმიანობის გამოცდილება, აქედან 4 წელი მუშაობს საგამოძიებო მასალებზე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საბაკალავრო პროგრამაზე კითხულობს ლექციას მონაცემთა ჟურნალისტიკაში.