მოწვეული ლექტორები

ზაზა მეიშვილი

სისხლის სამართლის პროცესი, სისხლის სამართლის პროცესი და პრაქტიკა.

ელფოსტა: zazam@mail.ru

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლის პროფესორი 
სისხლის სამართლის მიმართულებით 

სისხლის სამართლის პროცესი