მოწვეული ლექტორები

ზაზა მეიშვილი

სამეწარმეო სამართალი

ელფოსტა: zazam@mail.ru

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლის პროფესორი 
სისხლის სამართლის მიმართულებით 

სისხლის სამართლის პროცესი