პროფესურა

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი