მოწვეული ლექტორები

ივანე ჩხიკვაძე

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

ელფოსტა: ivanechkhikvadze@hotmail.com

პროფესია: ევროპული კვლევები და საჯარო მმათველობა

გამოცდილება:

2014 წლის 1 იანვრიდან ხელმძღვანელობს ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ევროინტეგრაციის პროგრამას. პროგრამა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად მონიტორინგს უწევს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში ჩართულობას.

სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობაში, გერმანულ ანალიტიკურ ცენტში „ევროპის სტაბილურობის ინიციატივა" , ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდში და ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში.

მოქმედი სამსახური:

ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი

კვლევები და პუბლიკაციები: The South Caucasus and the EU – Different paths for each country https://ge.boell.org/en/2016/11/18/south-caucasus-and-eu-different-paths-each-country

Fait accompli https://ge.boell.org/en/2017/07/12/fait-accompli

The Eastern Partnership Revisited – A focus on Georgia (p. 23-47) http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12002.pdf

It’s Georgia’s time http://www.osgf.ge/files/2014/publications/its_georgia_time.pdf

EU-Georgia relations: Where it starts and where it goes http://www.kas.de/wf/doc/kas_37002-1522-1-30.pdf

EU membership perspective for Georgia, Moldova and Ukraine: impossible forgotten or hidden? http://pasos.org/wp-content/uploads/2016/08/EU_Membership-_net_eng.pdf