მოწვეული ლექტორები

ნინო გაგუა

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

პროფესია : მედია მენეჯერი
გამოცდილება : ნინო გაგუა ა.ა.ი.პ გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი,
ფაქტი”-ს თანა დამფუძნებელია. მან 2017 წელს დაამთავრა მედია მენეჯმენტის
ერთწლიანი კურსი რიგაში სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლაში და ასევე დამთავრებული
აქვს მაგისტრატურა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) 2014
წელს . ფლობს მაგისტრის ხარისხს ჟურნალისტიკაში და აქვს 9 წლიანი გამოცდილება
სხვადასხვა სფეროში. ბოლო 3 წელი მონაცემთა დამუშავების და ვიზუალიზაციის
კუთხით მუშაობს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან.
მოქმედი სამსახური : ა.ა.ი.პ გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი, ფაქტი”
კვლევები და პუბლიკაციები
http://www.ifact.ge/category/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D
%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%99%
E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
ინტერესი - მოგზაურობა და დიზაინი.