მოწვეული ლექტორები

ნინო ბოგვერაძე

ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა, პაციენტის უფლებები, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი, საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

ელფოსტა: bogveradze@kordzadzelawoffice.ge

- მოქმედი სამსახური - კს „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“, ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ჯიპა - მოწვეული ლექტორი