მოწვეული ლექტორები

მიხეილ გოგეშვილი

სახელშეკრულებო სამართალი, ხელშეკრულებების შედგენა

ნინო გოგელაშვილი  

პროფესიით იურისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობითამჟამად არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტი;   2000 წლიდან მუშაობს იუსტიციის სისტემაში, აღსრულებაში იგი მუშაობდა სხვადასხვა წამყვან პოზიციებზე. ეწევა  პედაგოგიურ საქმინობასამასთან მისი ხელმძღვანელობით ჩატარებულა და ტარდება არა ერთი  სემინარი და ტრენინგი. ტრენერების ტრენინგი და პედაგოგიური მეთოდების შემსწავლელი კურსი გავლილი აქვს საფრანგეთში.  

სამუშაო გამოცდილება:

2000-2004სპეციალისტი -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტი 

2004-2010მრჩეველი -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო 

2010- 2011: პროექტების მართვის მენეჯერ - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

2011- 2012: რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

2012 -2014:   თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანო

2014- დღემდე:   მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსი - - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო


კვლევები და პუბლიკაციები:

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“   - აღსრულების უფლება 


კვლევითი ინტერესები: სააღსრულებო სისტემები; კერძო და საჯარო სააღსრულებო სისტემების შედარება; კერძო სააღსრულებო სისტემის განვითარება.