მოწვეული ლექტორები

მიხეილ გოგეშვილი

სახელშეკრულებო სამართალი, ხელშეკრულებების შედგენა

მიხეილ გოგეშვილი არის იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“-ს
უფროსი იურისტი, რომლის სპეციალიზაცია მოიცავს კომპანიების შესყიდვებს (M&A),
სახელშეკრულებო სამართალს, კორპორაციულ სამართალს. მიხეილ გოგეშვილის გააჩნია
თხუთმეტწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რაც მოიცავს საქართველოში
განხორციელებულ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და საერთაშორისო
კომპანიების სამართლებრივ წარმომადგენლობას საქართველოში.
მიხეილ გოგეშვილს ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტის დიპლომს,
ამერიკის უნივერსიტეტის, ვაშინგტონის სამართლის სკოლის (აშშ) დიპლომს
საერთაშირისო ბიზნეს სამართალში და ჰელსინკის უნივერსიტეტის (ფინეთი) სამართლის
მაგისტრის ხარისხს სახელშეკრულებო და კომერციულ სამართალში.