მოწვეული ლექტორები

მიხეილ გოგეშვილი

სახელშეკრულებო სამართალი, ხელშეკრულებების შედგენა

მიხეილ გოგეშვილი არის იურიდიული ფირმა „ემ ქეი დი ლო“-ს (MKD Law) პარტნიორი, რომლის სპეციალიზაცია მოიცავს კომპანიების შესყიდვებს (M&A), სახელშეკრულებო სამართალს, კორპორაციულ სამართალს. 

მიხეილ გოგეშვილის გააჩნია თხუთმეტწლიანი პრაქტი ული გამოცდილება, რაც მოიცავს საქართველოში განხორციელებულ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და საერთაშორისო კომპანიების სამართლებრივ წარმომადგენლობას საქართველოში.

მიხეილ გოგეშვილს ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტის დიპლომს, ამერიკის უნივერსიტეტის, ვაშინგტონის სამართლის სკოლის (აშშ) დიპლომს საერთაშირისო ბიზნეს სამართალში და ჰელსინკის უნივერსიტეტი (ფინეთი) სამართლის მაგისტრის ხარისხს სახელშეკრულებო და კომერციულ სამართალშ.