მოწვეული ლექტორები

ლევან ბერძენიშვილი

დიადი წიგნები, რიტორიკა და კამათის ხელოვნება

ელფოსტა: leo2ber@gmail.com

პროფესია : ფილოლოგი
გამოცდილება : პარლამენტის წევრი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი
მოქმედი სამსახური : ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
კვლევები და პუბლიკაციები –
არისტოფანე, კომედიები (თარგმანი); ჰომეროსი, ილიადა (თარგმანი); ლათინური ენა (ორ
ტომად); წიგნიერების ევოლუცია (ესეები); წმინდა წყვდიადი (მოგონებები).
ინტერესი (ესეც სურვილამებრ) - ლიტერატურა, მოგზაურობა