პროფესურა

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი / ასისტენტი ; კვლევის მეთოდები

პროფესია : ფსიქოლოგი, სოციოლოგი, კომუნიკაციის სპეციალისტი;

გამოცდილება : კვლევითი საქმიანობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა;

მოქმედი სამსახური : საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

კვლევები და პუბლიკაციები - კვლევები სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვეთით.  

ინტერესი  – მუსიკა, სპორტი, კულინარია .