სხვა ტიპის ლექტორი

ნუკრი მელექსიშვილი

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: n.meleksishvili@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფილაქტიკური მედიცინის ფაკულტეტი ზოგაი პროფლის ექიმის კვალიფიკაციით. შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებული სპეციალისტი. მყშაობდა ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, რომელიც დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებას და საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვას უკავშირდება. გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება შრომის უსაფრთხოების სისტემების შექმნასა და მართვაში. ხუთი წელია რაც GIPA-ს სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში პროფესიული მასწავლებლის პოზიციას იკავებს. პროფესიულ კონსულტაციებსა და ტრენინგებს ატარებს მრავალ კერძო კომპანიაში.

სასწავლო კურსები

  • ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება 
  • სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეების და რისკის კონტროლი 
  • ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების და რისკის კონტროლი
  • ტრანსპორტის უსაფრთხოების და რისკის კონტროლი
  • საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილებზე
  • საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი
  • საწარმოო პრაქტიკა

პროექტები

საქართველოს მთავრობის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ევროკავშირის ერთობლივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის პროექტი „დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხოების შესახებ ევროდირექტივების ტრანსპოზიცია საქართველოს კანონმდებლობაში“.